Sotsiaalvõrgustike uurimine

Blogimisplatvorm Tumblri näitel

Autor: Miriam Nurm X A

Hüpotees ja valiku põhjused

Valisin antud teema, sest sotsiaalvõrgustike osatähtsus noorte eludes on viimase kümnendi jooksul hüppeliselt kasvanud ning mind huvitasid selle põhjused ning tagajärjed. Kuna ma ise kasutan võrgustikku Tumblr ning kuna see pole nii tuntud kui tavalised suhtlusportaalid nagu Facebook jm, siis ma tahtsin teada kui palju sellest üldse teatakse ning mis mulje see jätnud on sellega kokkupuutunutele.

Sotsiaalvõrgustikest ja Tumblrist üldiselt

Sotsiaalvõrgustikud e. suhtlusportaalid said alguse blogimisest. Eesti esimene suurem suhtlusportaal oli rate.ee, mis avati 2002. aastal ja kus kokku registreeriti 400 000 kasutajat. Sellele järgnes Orkut ning 2011. aastal haaras Facebook liidripositsiooni. Tänaseks omab Facebookis kasutajat 507 000 eestlast, populaarsuselt järgmine on YouTube.


Tumblri asutas 2007.aastal David Karp, otsides innovaatilisemat lahendust blogimisele. Yahoo! ostis Tumblri 2013. aastal 1,1 miljardi dollari eest. Tumblr kujutab iseendast mikroblogimisplatvormi, tavablogimisest erineb see:

1) publiku poolest, tavablogidel puudub kindel lugejaskond, igaüks, kes soovib võib lugeda ning samas võib ka juhtuda, et mitte keegi ei loe. Tumblris kasutajad jälgivad üksteist ning näevad oma jälgitavate postitusi oma uudistevoos.

2) sisu ja selle vormide poolest, Tumblri kasutajad saavad üksteise asju oma blogidele lisada, neid kommenteerida ja redigeerida. Tumblril on ka rohkem võimalusi oma sisu esitlemiseks.

Hetkeseisuga on Tumblris 170 miljonit blogi ja 76 miljardit postitust

Tulemused

Vastanute hulgas polnud ühtki noort, kes ei oleks kasutanud suhtlusportaale. 75% kasutab sotsiaalvõrgustikke iga päev (s.o 12 inimest), neist 5 inimest päevas mitu korda. Kõige populaarsemad suhtlusvõrgustikud olid Facebook ja YouTube, mõlemas keskkonnas omas kasutajaid 16 inimest. Järgnesid Twitter (11), Google+ (10) ja Tumblr (5).


Tumblrist polnud kuulnud vaid üks inimene, ülejäänud vähemalt teadsid nime. Kõige rohkem ehk 7 inimest teadis Tumblri põhimõtet, kuid ei omanud seal kasutajat. Enamus ei osanud öelda, mis mulje võrgustik neile jätnud oli, 5 inimesele võrgustik meeldis. Ühele inimesele võrgustik meeldis väga ja ühele ei meeldinud üldse.

Kokkuvõte

  • väga suur osakaal noortest kasutab suhtlusvõrgustikke (vastanute hulgas 100%)
  • ehkki kõik kasutavad neid, ei meeldi võrgustikud kõigile
  • ei loe aeg, mida võrgustikes veedetakse, vaid tihedus, millega neid külastatakse (s.t. saadakse pidevalt uut informatsiooni)
  • vastanud teadsid suhtluskeskkonda Tumblr
  • Tumblr ei jätnud mingit erilist muljet, ülejäänutest paljudele meeldis võrgustik

Tänan tähelepanu eest! Küsimusi?