Aansluiten bij introverte studenten

eindopdracht BDB Michelle Wismans, ASH

Inleiding

Probleemstelling: Hoe kan ik als docent beter aansluiten bij de meer introverte studenten van studiegroep 1Hy?


Doel: onderwijsactiviteiten beter laten aansluiten bij introverte studenten


Hypothese: het aansluiten van mij als docent bij de introverte, wat stillere studenten uit groep 1Hy wordt bemoeilijkt doordat ik van nature een meer extraverte persoonlijkheid heb. Hierdoor mis ik een natuurlijke klik met deze studenten en zullen mijn werkvormen/manier van lesgeven minder goed aansluiten bij de groep.

Literatuur

Introverte docenten:

- introverte docenten sluiten beter aan bij stillere studenten:

-zijn eerder geneigd zijn om geschreven opdrachten te geven aan de klas, dit

zorgt ervoor dat studenten zichzelf kunnen uitdrukken (qua ideeën en emoties)

op een non-verbale manier.

-kunnen goed luisteren en non-verbale signalen lezen.

-zijn geduldig en geven studenten voldoende tijd om hun gedachten en

antwoorden te formuleren.

-Weerstaan de neiging om studenten die spontaan spreken of groepsdiscussies

overheersen aan te moedigen


Introverte studenten: Introverte studenten geven de voorkeur aan een setting waarin er weinig interactie plaatsvindt en niet veel samengewerkt hoeft te worden


Leerstijlen en rol docent/ voorkeur werkvormen

Doeners: docent als evaluator

open vragen, presentaties door studenten, projecten ontwerpen, subjectieve examens en simulaties


Denkers: docent als expert

colleges, lezen uit het textbook, demonstraties door de docent, onafhankelijk onderzoek en objectieve examens


Dromers: docent als motivator

verhalen vertellen die studenten motiveren, groepdiscussies, groepsprojecten, subjectieve testen en excursies


Beslissers: docent als coach

huiswerk nabespreken, computer simulaties, excursies, Individuele rapporten, demonstraties

Verbetervoorstel

-Meer geschreven opdrachten inzetten

-Zorgvuldig luisteren

-meer geduld hebben

-studenten meer tijd geven om hun gedachten en antwoorden te formuleren.

-een sfeer creëren waarin studenten naar elkaar luisteren

-minder opdrachten gericht op samenwerking en meer opdrachten waarbij studenten individueel werken

- meer werkvormen/rollen toepassen die horen bij de bezinner en dromer


Verwachte resultaat: door bovenstaande punten toe te passen zal ik meer tegemoet komen aan de behoeften van de introverte studenten uit groep 1Hy

Literatuurlijst

Braden, S. W., & Smith, D. N. (2006). Managing the college classroom: Perspectives from an introvert and an extrovert. College Quarterly, 9(1), 1.

Lin, L., P. Cranton & B. Bridglall. (2005). Psychological Type and Asynchronous Written Dialogue in Adult Learning. Teachers College Record 107(8): 1788–1813.

McKeachie, W.J. (2002). McKeachie’s teaching tips: Strategies, research and theory for college and university teachers. 11th ed. Boston: Houghton-Mifflin.

Kolb, D.A. (1981). Learning styles and disciplinary differ­ ences. In Arthur Chickering and Associates (ed.), The Modern American College (pp. 232-255). San Francisco: Jossey-Bass.

Montgomory, S.M., & Groat, L.N. (1998). Student learning styles and their implication for teaching. CRLT Occasional Papers, 10.

Myers, I.B., Myers, P.B., McCaulley, M., Quenk, N.L & Hammer, A.L. (1998). MBTI Manual: A guide to the development and use of the Myers-Briggs Type Indicator. 3rd ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Picciano, A.G. (2009). Blending with purpose: The multimodal model. Journal of Asynchronous Learning Networks, 13 (1). Needham, MA: The Sloan Consortium. pp. 7-18.