TNTT WEEKLY

Week of October 24th, 2016

Big image

Ordinary Time | Year C - Week 31 | Sunday, October 30, 2016

Luke 19: 1-10


He came to Jericho and intended to pass through the town.

Now a man there named Zacchaeus,

who was a chief tax collector and also a wealthy man,

was seeking to see who Jesus was;

but he could not see him because of the crowd,

for he was short in stature. So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to see Jesus,

who was about to pass that way.

When he reached the place, Jesus looked up and said to him,

“Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house.”

And he came down quickly and received him with joy.

When they all saw this, they began to grumble, saying,

“He has gone to stay at the house of a sinner.”

But Zacchaeus stood there and said to the Lord,

“Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor,

and if I have extorted anything from anyone I shall repay it four times over.”

And Jesus said to him, “Today salvation has come to this house

because this man too is a descendant of Abraham.

For the Son of Man has come to seek and to save what was lost.

The Proof of Repentence

 1. Explore It! Today's gospel tells the story of Jesus and Zacchaeus, the tax collector. Jesus invites himself into the home of Zacchaeus, and through Jesus' outreach, Zacchaeus promised to generously share his wealth with the poor.

 2. Connect It! Zacchaeus put great effort into seeking Jesus, he climbed the sycamore tree so that he is able to see Jesus. We, too, must seek Jesus eagerly and invite Him into our life, so that just like Zacchaeus, we may learn to live generously and lovingly towards others.

 3. Reflect It! A sinner like Zacchaeus receives the attention of Jesus and was changed for the better. You may find yourself in need to reconnect with Jesus, how have you sincerely invited Jesus into your home so that you may receive his mercy and forgiveness?

 4. Live it! Everyone needs a bit of encouragement from time to time. Like Jesus, we must encourage ourselves to insert our life into the lives of those rejected or on the margins of our society so that they may also experience the mercy of God.

 5. Remember It! “For the Son of Man has come to seek and to save what was lost.

  Luke 19:10

 6. Activities: Zacchaeus Goes Out On A Limb

 7. TNTT Weekly Gospel Lesson Booklets: ẤU | THIẾU | NGHĨA | HIỆP |

Big image

The Holy Rosary Spiritual Bouquet

Big image

"Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiêng Đàng, dâng ngành Mân Côi, muôn màu hoa thắm tươi...."


Trong tuần này, xin tất cả các thành viên chúng ta tiếp tục dâng lên Mẹ Chí Thánh những bông hoa kính mừng để tỏ lòng yêu mến Mẹ. Xin quý trưởng thúc đẩy các em cùng nhau làm việc tôn kính Đức Mẹ. Không có việc gì đẹp cho bằng dạy cho các em biết tỏ lòng yêu Mẹ Maria, vì đó sẽ là những hành trang các em mang đi suốt cuộc đời của mình. Thánh Bonavêntura đã dạy như sau: "sốt sắng sùng kính Đức Mẹ là dấu Chúa ban phần rỗi cho ta, chính Mẹ Maria đầy ơn phúc sẽ giúp chúng ta trong giờ lâm tử."


Xin quý Đoàn Trưởng hoặc người phụ trác tiếp túc gửi báo cáo Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng về cho Ban Phụng Vụ qua links dưới đây.Mọi thắc mắc xin liên lạc Tr. Lê Hùng Nam Phong qua email: kylong101@gmail.com


Mến chúc quý trưởng và các em mỗi ngày đều gia tăng lòng yêu mến Mẹ Maria.

NEW TRAINING CAMPS OF 2017

Về Đất Hứa 21 | CI 0219 | MTN/LDRK


 • Mar 3-5, 2017 | Arcadia, CA
 • SMT Phạm Mạnh Cương | SMP Phạm Montanna
 • BTC Tr. Việt Hoàng | viet.hoang00@gmail.com


Damas 19 | CI 0220 | MDB


 • Jun 1-4, 2017 | Goshen, MA |
 • SMT Hoàng Công Quốc Huy | SMP Phạm Cương
 • BTC Tr. Sam Trần | samdtran@verizon.net


Xuất Hành 28 | CI 0221 | MTN/LDNS


 • Aug 3-6, 2017 | Anaheim, CA
 • SMT Trần Đặng Duy | SMP Nguyễn James
 • BTC Tr. Jimmy Lâm-Mỹ | jimmy.lammy@gmail.com


Phêrô 13 | CI 0222 | MN


 • Mar 16-19, 2017 | Kerens, TX
 • SMT Nguyễn Đình Bảo | SMP Phạm Canh Dần
 • BTC Tr. Nhật Trần, kqtran3@yahoo.com


Samaritanô 61 | TT0061 | MDB


 • Jun 2-4, 2017 | Goshen, MA
 • SMT Hoàng Công Quốc Huy | SMP Phạm Thiên Anh
 • BTC Tr. Sam Trần | samdtran@verizon.net

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG!

ĐẠI HỘI LIÊN ĐOÀN ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Congratulations to Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi of Houston, TX for a memorable Đại Hội last weekend. A great success indeed ignited by faith and love have guided all hearts to follow the spirit of Christ. May all participants who have sacrificed their time and energy be renewed in Christ and be embraced in his great Love!


Watch video to see some of their faith-filled activities over the weekend ...

Đại Hội Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi 2016 - Houston, TX | Miền Nam

UPCOMING EVENTS

Oct 1st-30th

 • Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng - Chuỗi Mân Côi Tháng 10

NOV 13TH

Fundraising Dinner tại Miền Đông Nam


 • Date: Sunday November 13th, 2016
 • Time: 6:00pm
 • Location: 5495 Jimmy Carter Blvd, Norcross, GA 30093

Nov 27th

 • Ngày Mừng Khẩu Hiệu LÀM VIỆC TÔNG ĐỒ của PT/TNTT/VN/HK
 • VEYM National Day of Apostolic Work

The NATIONAL SCHEDULE 2014-2018

Follow link for National 2014-2018 Calendar. The Executive Committee of VEYM will always accept comments, concerns, and opinions. Please direct any inquiries to bchtu@tntt.org.

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông