סוגי צמתים

נכיר סוגי צמתים במרחב התעבורתי

צומת - מפגש של כבישים

בצומת כבישים יש מפגש של מספר כבישים.

משימות: 1. חפשו מידע על צמתים.

2. רשמו הסבר לכל סוג צומת המתאר את נמאפיינים שלו.

3. רשמו מהם הסכנות המיוחדות צומת. בעיקר להולכי הרגל.

4. הוסיפו לדף- תמונות של צמתים מעניינים עם הסבר.

משימה: קראו מידע וסכמו - מה התועלת במעגל תנועה בצומת ?