Te Poari Matua

2019-2022

13 Hepetema 2022


TAM - Ngā Iwi

3.8 Kia kite ngā tamariki ko te Whānau tonu e whakahaere ana i te kura, ko te whānau hoki e mahi ngātahi ana me ngā pouako, ka tupu ia me te mōhio ko te wairua me te mana Māori motuhake e kakahu ana i a ia me tōna kura.


E ngā hāpai ō, e ngā mema o te poari, nei rā te mihi whakawhetai ka rere ki a koutou.

Koutou, te Poari Matua o Te Whānau Tahi, he mihi mutunga kore ki a koutou i tā koutou kaha ki te tiaki i tō tātou kura.


E hia kē ngā haora, ngā rā, ngā tau i whakapau kaha koutou ki te whakatutuki i ngā tukanga me ngā haepapa.


Nā koutou te kura i arahi i ngā tau o te mate kōwheore. Nā koutou te mahi nui ki te whakatikatika i ngā akomanga o naianei. Nā koutou anō hoki te ara i whakarite ki te whakahou i tō tātou kura kia tika, kia rite mō te anamata.


Kore te nuinga o te marea i te mōhio ko koutou tērā hui ai, wānangananga ai, tohetohe ai i ngā kaupapa nui pō noa te ao (tekau karaka rā anō te wā oti) ki te whakarite i ngā hiahia o ngā kaimahi me te whānau. Kāore rātou i te mōhio ko koutou tērā i waiho i ā koutou ake mahi ki rahaki ki te whakatutuki i ngā kawenga taumaha o tēnei mahi. Kore rātou i te mōhio i ētahi wā ka mahue koutou i ngā painga ki te taha o tō koutou ake whānau. Ehara te pūtea te take i ū mai koutou ki tēnei mahi, korekore rawa atu nei. Ko ā tātou tamariki, ko ō tātou kaimahi, ko Te Whānau Tahi kē te pūtaketanga.


Ki a koe e te rangatira, Whaea Sophie, mō te mahi poipoi, ko koe tērā. Nāu tēnei rōpū i arahi, ahakoa ngā painga me ngā taumahatanga ko te aroha ki te kaupapa tō waka, tēnā koe.


Nā mātou te huanga i ō koutou manawanui ki Te Aho Matua, ki Te Whānau Tahi, tēnā koutou.


Poipoia o tātou nei pūmanawa

Big picture