תעודת זהות על יגאל ידין

מצוינות

מה היו 5 התכונות הבולטות של יגאל ידין

כושר מנהיגות

רצינות

רצון

אהבה לארץ

דבקות המטרה


2 דברים משמעותיים שעשה/עשתה שהובילו אותו/ה להיות דמות מופת

עבודת הדוקטור שלו התמקדה ב"מגילת מלחמת בני אור בבני חושך", מן המגילות הגנוזות.

כרמטכ"ל השני של צה"ל ב-9 בנובמבר 1949, בהיותו בן 32 בלבד.