TNTT Weekly

Week of September 22nd, 2014

Big image

National Spiritual Bouquet - October 4th, 2014!

Trong tháng 10, Giáo Hội cổ võ đọc kinh Mân Côi để tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ và cầu nguyện cho những ý chỉ đặc biệt. Hiệp cùng với Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ bước vào tháng Mân Côi, Phong Trào TNTT kêu gọi toàn thể các thành viên cùng nhau suy ngẫm mầu nhiệm Cứu Chuộc của Chúa Giêsu với Mẹ Maria qua Chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho Giáo Hội hoàn vũ, cho thế giới hòa bình, cho Phong Trào, cho gia đình và nhất là cho mỗi thành viên biết sống tâm niệm thứ 4 của Thiếu Nhi Thánh Thể, Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh, quyết làm gương sáng xứng danh Tông Đồ.... xin xem Thư Thông Báo Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng của Cha Phó Tổng Tuyên Úy Quản Trị.


Phong Trào TNTT kêu gọi toàn thể quý Chủ Tịch Miền, Đoàn Trưởng, Ngành Trưởng và toàn thể quý thành viên, nỗ lực giới thiệu đến các em Thiếu Nhi, Trợ Tá cũng như quý phụ huynh và cộng đoàn mình đang sinh hoạt về chiến dịch Bó Hoa Thiêng - Mân Côi trong tháng 10 sắp đến. Quý Trưởng có thể gửi đến quý phụ huynh sổ Bó Hoa Thiêng - Mân Côi, tiếng Việt hoặc Anh qua email, để phụ huynh có thể khuyến khích và giúp con em mình. Quý Trưởng cũng có thể xin Cha Tuyên Úy giới thiệu chương trình này trong các Thánh Lễ.


Đức Hồng Y Thuận có nói trong cuốn Đường Hy Vọng: "Ai mến Mẹ thì yêu thích chuỗi Mân Côi. Bởi vì chỉ có người yêu mới lập lại một chuyện, một lời mà không biết nhàm chán" ~ĐHV 947


The booklet has been translated into Vietnamese. Here are the two versions, click'em to get'em: Việt or English. Mọi thắc mắc, xin liên lạc Tr. Nam Phong, Ủy Viên Phụng Vụ qua email kylong101@gmail.com

VEYM Gây Quỹ Campaign

Throughout our 30 years journey, VEYM has always been and will continue to be a healthy environment and a champion for the spiritual life of young people. VEYM has contributed many men and women to the Church as they discerned a vocation to religious life as well as many successful leaders to society. The Headquarter, our dream house, will be the HOUSE of LOVE that will provide a solid foundation for our future generations. Thanks be to God for all your generous contributions! Without you, we couldn't have made it thus far!


Following is the letter from Anh Trưởng Ban Vận Động, Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường: in Việt and English. With our most sincere gratitude, we invite each of you to continue to actively contribute, spread, and share the VEYM fundraising program to those among you. With your cooperation, we will definitely achieve our goal by 2016!

VEYM Ngày Làm Việc Tông Đồ

Have you save the date yet? VEYM National Day of Apostolic Works is coming to all Regions and Chapters this December 6th, 2014! On this day, in harmony, all of us will lend a hand to our community through spreading our words, our actions, and our deeds to those around us! Through Christ, in Christ, and with Christ, we can make a difference!


NDAW Flyer! Stay tune for the implementation guide!! We heard there will be t-shirts! Excited!!

VEYM Database

In the upcoming weeks, Khối Quản Trị will coordinate with the Regional Presidents and Regional Executive Committees to consolidate Danh Sách Huynh Trưởng, Tuyên Úy, Trợ Úy, và Trợ Tá for Database của Phong Trào. This event will be HUGE!!!

TIN VUI! TIN VUI! TIN VUI!

30th Anniversary - Đoàn Maria Nữ Vương - Lincoln, NE

Xin chúc mừng Đoàn Maria Nữ Vương với ngày Bổn Mạng kỷ niệm 30 năm vào cuối tuần qua. Chân thành tri ân những đóng góp, hy sinh lớn nhỏ của bao nhiêu tầng lớp Huynh Trưởng, từ lúc thành lập Đoàn qua đến bao nhiêu năm duy trì Đoàn cho tới nay. Nguyện xin anh Cả Giêsu luôn giữ gìn các anh chị em Huynh Trưởng và các em Đoàn Sinh.
Big image

UPCOMING EVENTS

Oct 4th

Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng – Tháng Mân Côi

Oct 11th

Đại Hội Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi – Miền Nam – Houston, TX

Nov 13th

Sa Mạc cấp I & cấp II Ngành Nghĩa – Rạng Đông 35 & Đuốc Hồng 8 – Savannah, GA

Nov 14th

Sa Mạc Trợ Tá – Samaritanô 53 – Savannah, GA

Dec 6th

VEYM National Day of Apostolic Works Kick-off

Upcoming Sa Mạc

Whoo hoo!! More Sa Mạc have been announced! Have yet visited Miền Đông Nam, Đông Bắc and Miền Nam? Here's your chance!! Register now, book your tickets, and off you go to explore these great adventures. Continue to follow training camp news on thông tin Sa Mạc. It will be updated more as Sa Mạc are opened!

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


T.M. BCHTUTr. Phan Xuân Thịnh

UV Truyền Thông