Бонтон на Интернету

Стандарди лепог понашања

Поштујте друге и бићете поштовани

  • Према другима будите толерантни и одговорни за оно што радите.
  • Уважавајте ауторско право садржаја који шаљете.
  • Не шаљите никоме дугачке поруке.
  • Потпишите се на крају поруке.
  • Одговарајте на мејл-поруке.
  • Писање великим словима сматра се викањем те је стога непристојно.
  • Никад, али никад се не представљајте као неко други.

Према другима будите толерантни и одговорни за оно што радите

Big image

Све што не желите да неко уради вама, не чините другима

Big image

Надица Јовановић, професор рачунарства и информатике