Autonomie in de geboortezorg

Je verantwoordelijkheid als zorgverlener

cursus voor verloskundigen en gynaecologen

Hoe krijg je als zorgverlener meer zicht op de motieven van waaruit je beslissingen neemt. En hoe kun je je gedachten en acties baseren op 'dat wat er is' (zuivere waarneming) in plaats van op je angsten en beperkende overtuigingen?

"In mijn werk als verloskundige kwam ik mijn eigen angsten regelmatig tegen. Angst om onherstelbare fouten te maken en angst om iets essentieels te missen in mijn observatie. Ik zag deze angsten ook bij collega’s.
Met name in de geboortezorg, waarbij je te maken hebt met zeer onverwachte situaties die niet 1 maar 2 mensenlevens aangaan en waarbij het communiceren soms erg moeilijk kan zijn (m.n. tijdens een baring).
Het vasthouden aan werken volgens de protocollen geeft daarin een houvast, een soort ‘schijnveiligheid’. Maar het belemmert tegelijkertijd je groei als zorgverlener en het daadwerkelijk aangaan van een open communicatie met je patiënt. Het maakt de patiënt tot een statistisch gemiddelde waarop je risicoselectie toepast en staat een individuele benadering in de weg.

Ik werk sinds een paar jaar angstvrij. Ook als ik zorg lever buiten de richtlijn.
Met angstvrij werken kun je volledig bij jezelf blijven, je richtlijnen blijven volgen, of misschien weloverwogen verlaten. Dit omdat angst je niet meer beheerst. Je kunt vanuit een innerlijke rust/vrijheid beslissingen nemen, vanuit vertrouwen.
Je kunt dan bijvoorbeeld ook tegemoet gaan komen aan een zorgvraag buiten de richtlijnen en je bent dan in staat een open en eerlijk contact aan te gaan met de cliënt. In dit contact is het dan ook mogelijk je eventuele eigen twijfels over een situatie te bespreken, waardoor er daadwerkelijk shared care en shared decision making ontstaat, doordat een cliënt die hiervoor open staat, geprikkeld wordt haar eigen beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen in dit proces." (Tanja Smeets, verloskundige)


Als gynaecoloog en verloskundige kom je steeds meer in aanraking met vrouwen met wensen buiten de richtlijnen. Wat weerhoud je om hieraan volledig (of met gemak) gehoor te geven?

Of loop je in je werk tegen angsten aan, zoals; kans op een onverwachte fluxus, de mogelijkheid op een slechte start van een neonaat, een melding naar IGZ, berisping vanuit collega's en alleen komen staan, een hands-off vaginale stuitbaring, etc.

En moet je op deze zorgen je beslissingen en je handelen baseren?


Herken je jezelf in bovenstaande zorgen en angsten? Blijf niet meer doorwerken op deze manier. Angst is de slechtste raadgever ooit. Onze geschiedenis laat dit sprekend zien. Angst veroorzaakt ook een enorme hoop ellende in de gezondheidszorg. Het laat een spoor achter van onnodige interventies en getraumatiseerde cliënten.


Het doel van dit weekend is dat je leert om te gaan met de autonomie van de barende en die van jouzelf als zorgverlener. Dat je inzicht krijgt in jezelf en dat het je heel duidelijk wordt op welke momenten je niet (meer) zuiver kunt waarnemen en ook niet (meer) vertrouwd op je eigen waarnemingen. Daarnaast krijg je wat tools mee om, naast de herkenning van je angsten, ook te weten hoe dit te veranderen bij jezelf en in de interactie naar de cliënt toe.

Tijdens dit weekend krijg je inzicht in het feit dat je waarschijnlijk vaak vanuit angst en spanning werkt.
Dit weekend leer je wat je blokkades en -vaak aangeleerde- overtuigingen zijn, die verblindend werken.

Je krijgt handvatten om met je eigen angst en die van de cliënten om te gaan.

Je leert om weer te gaan vertrouwen in je eigen zuivere waarneming en je daaruit volgende beslissingen. Dit betekent dat je zult gaan werken vanuit je eigen autonomie als zorgverlener.

Praktisch

Aanvang

vrijdag 27 november 19.30 uur tot zondag 29 november 17.00 uur.
Inclusief ontbijt, lunch en diner en alle drankjes en hapjes tussendoor.

Centrum Rezonans
Oude Borculseweg 12
7231 PR Warnsveld (Gelderland)

Kosten: € 550,- incl. overnachting en eten.
€ 450,- excl. overnachting.

Inbegrepen: terugkomdag: 12 december 2015
Tijd: 10.00 uur tot 13.00 uur

Zo snel mogelijk opgeven, de cursus loopt snel vol! Maar uiterlijk voor 15 november 2015 door een mail te sturen naar info@lunebaris.nl. *

Betaling graag naar:
F.L. Baris
NL86 TRIO 0391 0006 40
* Inschrijving is definitief na betaling.

Inhoud weekend

Het is een intensief trainingsweekend.
Een greep uit wat er aan bod zal komen:

  • casuïstiek en herkenning eigen angsten door Rebekka Visser, verloskundige
  • angstvrije communicatie training door Herman Buurman, trainer in geweldloze communicatie en Theta Healer
  • groepsgesprekken
  • de beginselen van meditatie om eigen angsten te leren herkennen
  • dit weekend is het mogelijk om individueel onder begeleiding je persoonlijke angsten op te lossen.
  • er komen mensen spreken die zelf de grootste angsten in hun zorgverlening hebben zien bewaarheid worden en vertellen over het proces wat dat teweeg bracht.


Dit weekend wordt georganiseerd door Tanja Smeets (verloskundige) in samenwerking met Lune Baris (Coach, creatief therapeut, Art of hosting specialist en Hypnobirthingdocente)