Eğitimde Sanat - Yaratıcılık

Erasmus+ KA-1 Course -

Eğitimde Yaratıcı Sanat Etkinlikleri

OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ETKİN BİR ÖĞRENME ORTAMINDA SANAT ETKİNLİKLERİ İLE ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARININ DESTEKLENMESİ

Big image

Course Tanımı

Yaratıcılık her insanda var olan gizli bir güçtür. Ancak ortaya çıkması ve gelişmesi uygun bir ortam bulması gereklidir. Yaratıcılık eğitim sürecinde engellenebilir veya alıştırmalarla geliştirilebilir.Yaratıcılık zengin uyarıcı çevre ve özgür bir ortamda geliştiğine göre etkin öğrenme önemlidir. Okulöncesi eğitim kurumlarında çocukların yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri ve kendilerine özgü, orijinal ürünler sergileyebilecekleri etkinliklerden biri “sanat etkinlikleridir”. Birçok okulöncesi eğitim kurumunda ise sanat etkinliklerinin daha çok, yapılandırılmış etkinlikler şeklinde planlandığı, çocukların tek tip etkinlikler oluşturmalarının istendiği ve yaratıcılıklarının desteklenmediği görülmektedir.

Bu eğitim ile Yaratıcı Sanat Etkinlikleri Zamanını, Etkin Bir Öğrenme Ortamına Dönüştürerek,
Çocukların Yaratıcılıklarının Geliştirilebilmesi İçin İzlenmesi Gereken Yollar üzerinde uygulama yapılacaktır.

"Eğitim için ele alınan konu okulöncesi eğitim kurumlarında günlük akış içinde yer alan yaratıcılık çalışmalarından biri olan "yaratıcı sanat etkinlikleri/masa etkinlikleridir".

HEDEFLER


Bu eğitim ile, Yaratıcı sanat etkinliklerinde; bilgi birikimi ne kadar önemlidir?, elişi tekniklerini çocuklara ne zaman öğretmeliyiz?, Sınıflarımızda nasıl bir düzenleme yapmalıyız?, Etkin öğrenme unsurları “destek, seçim, malzeme, deneme ve dili kullanmayı” nasıl sağlayabiliriz? oyun aracılığı ile çocukları “araştırmacılığa, düşünmeye, keşfetmeye, kavramları kavramaya ve özgün ürünler yaratmaya” nasıl sevk edebiliriz? Sorularına uygulamalı olarak önerilerle yanıt verebilmektir hedeflenmiştir.

HEDEF GRUPLAR

Okulöncesi Eğitim Öğretmenleri, Okulöncesi Eğitim Öğretmen Adayları (Üniversitede İlgili Bölümü Okuyan 2., 3., 4., Sınıf Öğrencileri, Üniversitelerin 2 Yıllık Ve 4 Yıllık Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bölmlerinde Okuyan Öğrenciler İle Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri, Okulöncesi Eğitim Kurumları Yöneticileri/ Müdürleri

EĞİTİME YÖNELİK ÖĞRETMEN KAZANIMLARI:


1. Sınıfta Artık Malzemelerden Ve Boyalardan Oluşan Bir SANAT MERKEZİ Hazırlayabilecek

2. Çocukların Etkinliklerinde Kullanacakları TEKNİKLERİ her yaş grubuna uygun olarak farklı aşamalarının neler olduğunu ve nasıl uygulanabileceğini bilecek

3 – Sanat etkinlikleri başlangıcında konu ile ilgili ARAŞTIRMA yapmaya öğrencilerini nasıl yönlendireceğini kavrayabilecek

4 – Sorulacak açık uslu sorularla çocuğun, konu ile ilgili DÜŞÜNMESİni nasıl sağlanır, bilecek

5. Etkin öğrenme unsurları “destek, seçim, malzeme, deneme ve dili kullanmayı” sanat etkinliklerinde nasıl sağlanır, bilecek

6. Çocukların Kendi Yaptıkları Etkinlikler Üzerinden KAVRAMLARI Öğrenebilmeleri İçin nasıl ortam yaratacağını kavrayabilecek,

7. Çocukların yaratıcı sanat etkinliklerine istekle katılmalarının sağlanması için OYUNun bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini bilecek,

EĞİTİM (WORKSHOP) PROGRAMI AKIŞI


1. GÜN. 1. oturum. Katılımcılar ile tanışma, neden sanat etkinliklerini etkin bir öğrenme ortamına dönüştürerek çocukların yaratıcılıklarının geliştirilebilmesine ihtiyaç vardır?, mevcut uygulamalar nelerdir, bu mevcut uygulamaların öğretmene ve öğrenciye katkısı nelerdir, güçlükler, problemler nelerdir, gibi sorular üzerinde durularak katılımcılar ile bir analiz yapılacaktır.


2. OTURUM: Yaratıcı sanat etkinliklerinde; bilgi birikimi ne kadar önemlidir?, elişi tekniklerini çocuklara ne zaman öğretmeliyiz?, Sınıflarımızda nasıl bir düzenleme yapmalıyız?, Etkin öğrenme unsurları “destek, seçim, malzeme, deneme ve dili kullanmayı” nasıl sağlayabiliriz? sorularına uygulamalı olarak önerilerle yanıt verilecektir.


2. GÜN. UYGULAMA; Oyun aracılığı ile çocukları “araştırmacılığa, düşünmeye, keşfetmeye, kavramları kavramaya ve özgün ürünler yaratmaya” nasıl sevk edebiliriz? Sorularına uygulamalı olarak önerilerle yanıt verilecektir.


3. GÜN: UYGULAMA; elişi tekniklerinin (boya, kağıt, yoğurma maddesi) her yaş grubu için farklı aşamaları, uygulamalı olarak gösterilecektir.


4. GÜN: UYGULAMA; eğitimin hedefleri doğrultusunda verilen önerileri kapsayan 4-5-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik örnek uygulamalar, katılımcılar ile birlikte yapılacaktır.


5. GÜN: DÖRT GÜN BOYUNCA YAPILAN UYGULAMALARI İÇEREN YARATICI BİR SERGİ HAZIRLANARAK, EĞİTİMİN HEDEFLERİNE YÖNELİK KATILIMCILARIN GÖRÜŞLERİ ALINARAK DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR.


6. GÜN: Yaratıcılık ve sanat eğitimi üerine AB projeleri geliştirmek


7. GÜN: Yaratıcılık ve sanat eğitimi üerine AB projeleri geliştirmek

Financial conditions - Fee


  • The course fee – 600 € for a 7 days course. Amount includes preparation for the course, tuition, training materials, administration costs, organizational costs, half-day excursion and VAT. (Without travel)
  • We can provide you very nice and comfortable hotels. All expenses is covered by EU in Erasmus+ School and Erasmus+ Adult project.
  • We can organise extra cultural activities.


Our courses will take place

Contact for dates

We can help you during proposal writing...

We can help you during proposal writing...

We offer free consultancy for writing the application form for our patners (for groups larger than 8 persons).


For further details and registration, contact Ali ULUSOY, General Manager of Happy Kids. happykidstr@gmail.com

You can look at OTHER COURSES

We can also collaborate in KA-2 s...