Nieuwsbrief

Heemkundekring "de Heerlijkheid Oosterhout"

Heemkundekring `De Heerlijkheid Oosterhout"

De ontwikkelingsrichting, die onze heemkundekring de komende jaren voor ogen staat, is verwoord in onze beleidsnota: Koers en focus 2011.

Redactioneel

Beste Leden,

Dit is de eerste nieuwsbrief van de heemkundekring. het is de bedoeling deze regelmatig te laten verschijnen. We hopen dat u het een leuk idee vindt en de brief met veel plezier zult lezen.

Het bestuur.

Rabobank Clubkas Campagne 2015

Ook in 2015 deelt de Rabobank weer een aanzienlijke som geld uit onder de in het gebied van Rabobank Amerstreek opererende verenigingen en culturele en algemeen- nut- beogende instellingen.

De verdeling van het geld gebeurt door middel van stemmen.

Stemmen mag een ieder die een rekening heeft bij de Rabobank en ook lid (gratis) is van de Rabobank Amerstreek. Mocht U onverhoopt nog geen lid zijn van de Rabobank dan kunt u zich aanmelden via de webside, telefonisch, of loop even binnen bij het kantoor op het Arendsplein. Wilt U dit wel tijdig (liefst zo snel mogelijk) doen zodat u nog mee mag stemmen voor de verdeling van het beschikbaar gestelde bedrag in 2015.

Leden van Rabobank Amerstreek kunnen tijdens de stemperiode (2 t/m 14 april 2015) hun stem uitbrengen op een club die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen een club ontvangt, des te hoger de bijdrage is.

Welk bedrag is er beschikbaar?
Rabobank Amerstreek heeft in 2015 een bedrag van €50.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Alle 18.000 leden van de bank krijgen vijf stemmen om te verdelen.

U mag in totaal 5 stemmen uitbrengen waarvan op één van de deelnemers 2 stemmen (uw favoriete vereniging).De overige drie stemmen mag u verdelen over drie andere deelnemers aan de clubkas actie.

Om een zo groot mogelijk aandeel te krijgen van het totale beschikbare bedrag, verzoeken wij onze leden om op onze vereniging te stemmen.Het liefst natuurlijk met de 2 stemmen !!!!!!! Wilt U daarbij ook aan familie, vrienden, kennissen en leden van sportclubs of andere verenigingen, die lid zijn van de Rabobank Amerstreek, vragen om op onze vereniging te stemmen zodat wij dit jaar voor onze leden weer wat extra's kunnen organiseren.


Wij danken U hartelijk voor uw stem.

Tentoonstellingen

Tentoonstelling 70 Jaar Bevrijding van Oosterhout:

8 dec '14 tot 5 feb '15 in Verzorgingstehuis De Doelen.

5 Februari tot 7 april 2015 in Verzorgingstehuis Oosterheem. (onder voorbehoud)

Tentoonstelling over 75 Jaar Oosterhoutse Nachtegalen in Speelgoedmuseum.

Van 9 maart t/m 5 april i.s.m. leden van de Oosterhoutse Nachtegalen. Daarvoor zoeken we mensen die de tentoonstelling willen bemannen op woensdag t/m zondag. U kunt zich opgeven bij Astrid Trommelen: e-mail: trommelenvgolde@casema.nl

of telefonisch: 0161411619.

Oude foto’s en schilderijen van Oosterhout in Theek 5 centrum en officiële opening multitouchtafel:

Deze tentoonstelling loopt van 12 januari tot 2 maart. Op 5 februari om 16.30 uur is de officiële opening Een duik in het verleden door dhr Jespers namens de Rabobank samen met dhr. Peters wethouder van de gemeente Oosterhout. De Multitouch-Tabel wordt dan officieel in gebruik genomen. Hierop kun je foto’s van Oosterhout en omgeving bekijken. Je krijgt informatie over de gekozen foto. Je kunt je zoekfunctie richten op wat, waar en wanneer. De tentoonstelling bestaat uit foto’s, grote ansichtkaarten, schilderijen en boeken over Oosterhoutse schilders. Ook schilderijen over Oosterhout die 5 Oosterhoutse dames gemaakt hebben. Die schilderijen worden pas vanaf 2 februari op gehangen.

De algemene ledenvergadering

Deze zal zijn op maandag 16 maart. Noteert u deze datum vast in uw agenda. Tijdens de vergadering zal aan de naasten van wijlen Stan Bol een oorkonde worden uitgereikt als dank voor de bijzondere bijdrage en nalatenschap aan de heemkundekring door Stan.
Multitouch-Tabel (Bibliotheek/Theek5) Oosterhout