תאונה אחרי מסיבה

מגישה : שירז יהודר כיתה :ט3

מבוא

בתאריך 4 לדצמבר 2015 יום ו, היה אירוע מצער , אחרי מסיבת יום הולדת של תיכוניסטים מירושלים בווילה בשדה צבי שבצפון הנגב: שתי נערות נהרגו בהתנגשות רכב פרטי במשאית. "הייתה מסיבה מדהימה, בלי אלכוהול - וזה נגמר באסון" סיפר צעיר שחגג איתן. נערה שלישית שנפצעה אנוש מתה מפצעיה לאחר כשבוע.

ניתוח הארוע


  • המעורבים בתאונה:

1. רכב פרטי עם נהגת בת 17 ושתי נערות בנות 17

2. משאית -נהג 2

  • הסיבות לגורמים לתאונה:

הסיבה לתאונה היא גורם אנושי, אי מתן זכות קדימה.

הרכב הפרטי שבו היו שלוש הצעירות הגיע לצומת מסוכן ,

הרכב הפרטי התנגש במשאית בכביש 293 שבצפון הנגב, בכניסה לשדה צבי. המשאית הגיעה מכיוון בית קמה.

  • תוצאה:

שתי נערות נהרגו .נערה שלישית שנפצעה אנוש מתה לאחר כשבוע .

  • עקרון בטיחות שהופר:

1. עקרון ההתייחסות – כ ל אחד מהנהגים צריך להיות ער לסביבה, כדי ליצור תמונה כוללת.

נהג המשאית צריך להיות מודע לצומת הקרובה ולהתכנות של יציאת רכבים.

רכב הפרטי- צריכה להיות מודעת לכביש המהיר

2. עקרון הפער- הנהגת ברכב הפרטי, היתה צריכה לשמור על מקדם בטיחות, טווח זמן ליציאה מהצומת.

גם נהג המשאית היה צריך לקחת בחשבון סבירות לטעות של יציאה של נהגים מהצומת ולהאט את נסיעתו.

ההיבט הפיסיקלי של התאונה

תנועה של גופים, מושג זה מבטא את כיוון ו"עוצמת" תנועתו של גוף. ככל שיש לגוף מהירות רבה יותר או מסה גדולה יותר, כך התנע שלו גדול יותר. במערכת סגורה מתקיים חוק שימור התנע, אחד מחוקי השימור החשובים ביותר במדע ובפיסיקה בפרט.


במקרה זה מדובר על החוק השלישי של ניוטון שאומר ששני גופים הנמצאים באינטרקציה (מגע) מפעילים אחד על השני את אותו הכוח. אם יש הבדל במסות, התוצאה של הכוח תהיה שונה. המסה של המכונית הפרטית קטנה יותר ולכן הנזק (בחומר) והפגיעה בנפש הייתה גדולה יותר.

תמונות של האירוע:

סיכום ומסקנות

לסיכום היה ניתן למנוע את התאונה הקטלנית.

באופן כללי ייתכן וגיל הצעיר, חוסר הניסיון, אי הכרת תנאי הסביבה והכביש ,ואי שיקול דעת נכון "תרמו" לאי מתן זכות קדימה.