אחד שתיים ושלוש צלבנים נותנים בראש!

ניקה שוסטק ושירז קליין

מסע הצלב ?

 • מסעי הצלב הינם מסעי מלחמה נוצריים בימי הביניים לכיבוש ארץ ישראל מידי המוסלמים.
 • מסעי הצלב היו חלק בלתי נפרד מניסיונה של אירופה הנוצרית להדוף את המוסלמים מספרד, דרום איטליה וסיציליה.
 • העילה הראשונית למסעי הצלב הייתה כיבוש הקבר הקדוש (קבר ישוע) מהסלג'וקים ב-1070.

מהן מטרות למסעות הצלב ?

 • מטרת המסעות הייתה להוציא את המקומות הקדושים, וביחוד את ירושלים, בה מצוי קברו של ישו, מידי המוסלמים ולגרש את מתנגדי הדת הנוצרית מן הארץ כולה.
 • מסעות אלו קרואים מסעי הצלב מכיוון שבראש המחנות נישא צלב גדול והלוחמים שנשאו צלב על חזם נקראו נושאי הצלב או צלבנים.
 • את תנועת מסעי הצלב עוררו האפיפיורים ברומא.
 • בתחילה עמדו בראש מסעי הצלב ברונים ודוכסים ומאוחר יותר הצטרפו גם אחדים ממלכי אירופה שהנהיגו את המסעות.

סיבות למסע הצלב


 • גורמים מדיניים
גידול האוכלוסייה באירופה גרם להגירה בתוכה וממנה.

 • גורמים כלכליים
חיפוש אחר מקורות מחייה חדשים.
חיפוש אחר סחורות מהמזרח.
חיפוש אחר שווקים חדשים.

 • גורמים דתיים
אמונה דתית עמוקה.
רצון להציל את המקומות הקדושים.
תקווה לזכות בגמול רוחני.

אז קדימה, יוצאים לטיול...

מסע הצלב הראשון יצא מפריז לכיוון ירושלים בשנת 1096 והסתיים בשנת 1099.

במהלך מסע הצלב הראשון הצליחו הצלבנים לכבוש את ירושלים !

מהן התחנות בדרך?

 • פריז , צרפת
 • ויזלה , צרפת
 • ליון , צרפת
 • גנואה, איטליה
 • בארי , איטליה
 • קונסטנטינופול , טורקיה
 • ניקיאה , טורקיה
 • אדסה , טורקיה
 • אנטיוכיה , טורקיה
 • ירושלים , ישראל

צלבן ? מה דרכך ?

הצלבנים יצאו למזרח בארבעה מחנות נפרדים.


 • הם נפגשו בקוֹנְסְטַנְטִינוֹפּוֹל ומשם המשיכו מזרחה בעזרת הקיסר הביזנטי.
 • במזרח הם ניהלו קרבות עם צבאות הטורקים.
 • כשלוש שנים לאחר יצאתם למסע, הצליחו הצלבנים לכבוש מידי המוסלמים שטחים במזרח והתקדמו לעבר ירושלים .

מי הם בעצם ?

מסע הצלב הראשון

מסע הצלב הראשון (1096 - 1099) אורגן כאמור על ידי האפיפיור אורבנוס ה-2 בוועידת הכנסייה בקלרמון-פרן ב-1095, והונהג על ידי גוטפריד מבויון; השתתפו בו אבירים מסיציליה, דרום איטליה, צרפת וארצות השפלה.
Big image
סיפור בדרך - סיפורם של הצלבנים

מבצר אחוזת שושנה

 • הצלבנים החליטו להקים במקום מבצר. במסגרת התבצרות אזורית, שנועדה להגן על גבולה המזרחי של הממלכה הצלבנית.
 • מערכת הגנת המבצר נשענה על 2 קווי-הגנה שלובים זה בזה, שאפשרו את הגנת המבצר גם אחרי נפילת הקו הראשון.
 • תפקיד המגדלים לשמש תצפית על סביבתם. לשם מניעת הגעת אויבים בשביל המוביל למבצר.
 • ביולי 1187, אחרי מפלת הצלבנים בקרב 'קרני חטים', נפלה כמעט כל הממלכה הצלבנית, למעט המבצרים בצור, בצפת ובגליל התחתון .

כבשנו !

לאחר כיבוש ירושלים, הקימו הצלבנים את ממלכת ירושלים הצלבנית.

הממלכה התקיימה משנת 1099 עד שנת 1178.