עיתון מתמטי בית ספר שכטרמן

כיתות ה-ו

דבר הרכזת

במסגרת חוג מצויינות במתמטיקה מתקיים מידי שבוע חוג בו התלמידים מתנסים בפתרון חידות מתמטיות

Big image
אריק איינשטיין אני ואתה Arik Einstein