גזרות אנטיוכוס הרביעי

הסברים על הגזרות...

גזרות הדת על היהודים

אנטיוכוס הרביעי (אפיפנס) אסר על היהודים ללמוד תורה ולקרוא בה ולקיים ברית מילה; הוא הפסיק את קורבן התמיד בבית המקדש (קורבן התמיד- קורבן עולה שהיו מקריבים בבית המקדש פעמיים ביום), וכפה על היהודים להשתתף בטקסים לכבוד אלילים, להקריב קורבנות, לאכול מאכלים אסורים ולחלל את השבת, ובכך לעבור על מצוות היהדות.

היהודים היו מונותאיסטים ( מאמינים באל אחד ), ולכן גזרות אלה היו חמורות ביותר בשבילם. הם לא יכלו להסכים עם קיומם של אלים אחרים, ובוודאי לא להשתתף בפולחן של אלים.

גזרות הדת היו צעד מיוחד במדינה הלניסטית. לפני כן נמנעו השליטים ההלניסטים מלפגוע בתחום הדתי.

בני התרבויות השונות במזרח ידעו לשלב את הדת היוונית בדת האלילית. המפגש עם הדת היהודית, מונותאיסטית, היה שונה וקשה יותר.

Big image