שימוש במפה

המפה הפסית

בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!

בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!בואו ללמוד כיצד לנתח מפה פיסית!!!
איך מנתחים מפה?

מה המשמעות של צבעי המפה?

מה המשמעות של קנה המידה?

מושגי יסוד - הגדרות