חיי שרה

גל פרידמן

תאריך הלידה העברי שלי הינו י"ט חשון התשס"ד

תאריך הלידה הלועזי שלי היינו: 14/11/2003

חיי שרה הוספה

תקציר הפרשה

נו חשבתפ שהפרשה חיי שרהעוסקת בחיי שרה לא הפרשה עוסקת במות שרה והמשכיות השושלת

העבר לעתיד

זה מתקשר הממשלה נופלת וצריך להמשיך אותה