Nieuwsbrief Regtop BV

nummer 1 jaargang 2016

Nieuwsbrief januari

Geachte heer/mevrouw


Eerst wil ik u het beste wensen voor het komende jaar. verder heb ik nog 2 belangrijke dingen te melden in deze nieuwsbrief. Ten eerste komen wij met een nieuw product en ten tweede hebben wij een nieuwe werknemer.

HET NIEUWE PRODUCT

De strijd tegen klimaatverandering

Bij deze wil ik u ons nieuwe product introduceren. Het product dat wat wij gaan introduceren is de energieopwekkende designvloer. de vloer wekt energie op door middel van bewegingsenergie. de terugverdientijd is ongeveer hetzelfde als die van zonnepanelen en komt neer op 10 jaar. dit is wel verschillend per huishouden. wilt u meer informatie neem dan contact op met Regtop BV