הזכות לחופש דת

איתמר סולימן

הגדרה

חופש הדת הוא הזכות לבחור בכל דת ולקיים באופן חופשי את הפולחן של הדת הנבחרת. חופש הדת כולל גם את הזכות לבחור לא להשתייך לדת.

מעבר לזכות האישית בבחירת הדת והפולחן, מקנה חופש הדת גם את הזכות לחופש מכפייה דתית.