Oudere schoolkind (9-12 jaar)

Sociaal affectieve ontwikkeling.

Normen en Waarden.

Het oudere schoolkind heeft inmiddels de nodige normen en waarden ontwikkeld. normen en waarden gaan over omgangsvormen en principes.


Uit een waarde kunnen meestal meerdere normen worden afgeleid,

die onderling zelfs kunnen botsen. bijvoorbeeld: 'Diefstal mag niet.' maar het stelen dat Robin Hood deed is door velen verheerlijkt. we maken ook onderscheid tussen kleine diefstallen en meester kraken.


Waarden geven dus de hogere bedoelingen aan: liefde, vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid, enz.

normen geven de richtlijnen voor het handelen: we respecteren elkaars bezit, we zorgen voor elkaar, we hebben respect voor elkaars geloof overtuigingen. deze zijn vast gelegd in regels en wetten.

Seksuele ontwikkeling.

het oudere schoolkind is op de een of andere manier op zoek naar lichamelijk contact.

Duwende, knijpende en vechtende kinderen zijn een gebruikelijk beeld op de speelplaats. veelal zijn de kinderen gericht op de eigen sekse. aan het begin van deze leeftijdsfase vinden de jongens de meisjes stom en omgekeerd.


aan het eind van de basisschool periode begint er langzaam interesse voor elkaar te ontstaan.

de verschillen tussen jongens en meisjes zijn op de leeftijd van een jaar of 11 heel groot.

op deze leeftijd ondergaan de meisjes al de lichamelijke veranderingen die horen bij de puberteit, en bij een aantal van hen is ook sprake van een groeispurt. bij de jongens treden deze verschijnselen pas 2 jaar later op.

Pesten.

Onder oudere schoolkinderen word veel gepest, wat kun je doen?

  • Neem signalen over pesten serieus, pesten is schadelijk.
  • Wees assertief: opkomen voor een kind is een recht.
  • let op psychosomatische klachten van kinderen, zoals buikpijn, angsten en bedplassen. deze kunnen het gevolg zijn van pesten.
  • praat met het kind dat gepest word, en luister hier goed naar.
  • bespreek samen met het gepeste kind wat jullie gaan doen om het pesten te stoppen, handel nooit buiten het kind op.
  • stap nooit impulsief en geëmotioneerd op de pester af. meestal werkt dit averechts. laat de eerste boosheid eerst zakken voor je de pester aanspreekt.