בית ספר יסודי משהד ב

זהירות בדרכים

خربوط ومزبوط, חרבוט ומזבוט -משחקים בכדור