LOGOPEDA

czyli CIOTKA LOGOTKA w gabinecie w Dąbrowie lub w Twoim domu

BO MOWA TO NASZA NAJLEPSZA WIZYTÓWKA

LEPIEJ DMUCHAĆ NA ZIMNE!

Jeśli Twoje dziecko ma:


 • 6 mies., a nie występuje u niego gaworzenie samonaśladowcze, powtarzanie, naśladowanie sylab charakterystycznych dla języka polskiego
 • 8 mies., a nie naśladuje, nie powtarza, samodzielnie nie wokalizuje sylab i nie rozumie wypowiedzi o charakterze emocjonalnym
 • 9 mies., a nie pojawił się u niego gest wskazywania palcem i nie kształtuje się u niego pole wspólnej uwagi (umiejętność do podążania za uwagą innych i umiejętność kierowania uwagi innych)
 • 10 mies., a nie pojawiają się jeszcze pierwsze słowa zbudowane z sylab otwartych (np. mama) i nie rozumie rozumie prostych słów
 • 12 mies., a nie wymawia poprawnie samogłosek: a, e, i oraz słów ze spółgłoskami: m, b, n, d, t; nie rozumie prostych poleceń, niektórych nazw osób, przedmiotów i czynności oraz nie potrafi samodzielne wypowiedzieć kilku wyrazów
 • 13-16 mies., a nie posługuje się nazwami osób, przedmiotów i kilku czynności (przy czym mogą to być wyrazy amorficzne z powtarzających się sylab otwartych, reduplikowanych, pozbawione odmiany)
 • 18 mies., a nie rozwija się jego słownictwo, nie tworzy wypowiedzi jednowyrazowych, nadal nie rozwija się rozumienie prostych zdań
 • 24 mies., a nie wymawia poprawnie słów ze spółgłoskami: p, pi, b, m, t, d, n, k, j, ś, ź, ć, dź, ch; nie wzrasta zasób słownictwa (powinno znać ok. 300 słów); nie pojawiają się wypowiedzi dwuwyrazowe (tzw. zlepki dwuwyrazowe np. „mama am” co może mieć wiele znaczeń: „mama je”, „mamo daj jeść”, „mamo, zobacz tam jest coś do jedzenia”)
 • 3 lata, a nie pojawiają się u niego głoski: p, b, m, pi, bi, mi, f, w, fi, wi, k, g, ch, t, d, n, l; nie potrafi posługiwać się zdaniami pojedynczymi; nie pojawiają się też zdania złożone; nie posługuje się zaimkiem osobowym „ja”; nie pojawiają się zdania przyczynowe (np. 'Nie piję, bo nie ma soku')
 • 4 lata, a nie wypowiada poprawnie spółgłosek: s, z, c, dz i brakuje samogłosek nosowych (ą, ę); nie posługuje się przymiotnikami i przysłówkami, opisującymi cechy; nie zadaje pytań i nie operuje przyimkami przestrzennymi („Pies śpi w budzie”);
 • 5 lat, a nie pojawiają się u niego głoski dziąsłowe: sz, ż, cz,
 • 5-6 lat, a nie pojawia się głoska r, utrzymują się liczne neologizmy i błędy gramatyczne


lub w przypadku:


 • dysglosji (zniekształcenie dźwięków mowy lub niemożność ich wytwarzania na skutek nieprawidłowej budowy narządów mowy lub obniżenia słyszalności);
 • dyzartrii (zniekształcenie dźwięków mowy lub niemożność ich wytwarzania na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne);
 • alalii (opóźnienie w przyswajaniu sobie języka na skutek opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych);
 • afazji (zaburzona komunikacja językowa, utrata częściowa lub całkowita znajomości języka na skutek uszkodzenia pewnych struktur mózgowych);
 • jąkania (zaburzenie płynności mowy);
 • nerwic mowy (logoneurozy) – mutyzm, afonia, jąkanie, zaburzenia tempa mowy, modulacji siły i wysokości głosu u osób cierpiących na nerwice;
 • oligofazji (niedokształcenie mowy spowodowane niepełnosprawnością intelektualną)
 • mowy bezdźwięcznej (wymawianie głosek dźwięcznych jak ich bezdźwięczne odpowiedniki np. burza-pusza, waga-faka)
 • mowy nosowej
 • wysuwania języka w trakcie mówienia
 • autyzmu
 • jakkolwiek zaburzonej komunikacji językowej, która Cię niepokoi

Nie zwlekaj! Umów się na konsultacje! Zadzwoń: 665 241 328

lub napisz: mariaszyfter@gmail.com

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOPIEWO - RABAT 10%!

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ!

SŁÓW KILKA O CIOTCE LOGOTCE

KOGNITYWISTA ZNACZY MULTI- I INTERDYSCYPLINARNY

Ciotka Logotka, czyli Maria Szyfter ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne na kierunku Logopedia w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra przy Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Jest także absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończyła z wyróżnieniem z tytułami mgr Kognitywistyki i lic. Pedagogiki Specjalnej.

Na co dzień Logotka pracuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi

im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (polecam http://prezi.com/pmxvml2dlu2_/drzwi-otwarte/). W przedszkolu Ciotka prowadzi profilaktykę oraz terapię logopedyczną (w tym zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania m.in. dziecka z niedosłuchem), a także zajęcia z języka angielskiego. W szkole jest terapeutą i nauczycielem wspomagającym chłopca z autyzmem, prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i zajęcia rozwijające umiejętności psychospołeczne „Przyjaciele Zippiego”. Prywatnie przyjmuje w gabinecie w Dąbrowie, do którego gorąco Was zaprasza! Tam, razem z Soszarkiem prowadzi terapię logopedyczną, a także uczy języka angielskiego.

Już w trakcie studiów na Uniwersytecie w sposób szczególny zainteresowały Ciotkę takie procesy poznawcze jak mowa i komunikacja, stąd jej pasją stała się logopedia i neurologopedia. Już wówczas zdecydowała się bliżej poznać Program Rozwoju Komunikacji MAKATON, a także dzięki m.in. zajęciom z neuronauki, skierowała swoje zainteresowania w stronę zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Wiązał się z tym wybór fakultetu Elementy Afazjologii oraz przebycie kursu dotyczącego budowania programów mowy dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych. Dzięki studiom kognitywistycznym oraz pedagogicznym w sposób holistyczny stara się wyjaśniać i diagnozować uszkodzenia ludzkich systemów poznawczych, co w praktyce przejawia się prawidłowym stymulowaniem rozwoju poznawczego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w procesie edukacji (w tym nauka języka angielskiego), a także usprawnianiem procesu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z deficytami sensorycznymi i poznawczymi.

AUTYZM PRZEZ WIELKIE A

Wyjątkowo fascynują Logotkę zagadnienia dotyczące autyzmu, czego dowodem jest jej obecna praca oraz obie prace dyplomowe o tej tematyce. Wiedzę praktyczną na temat pracy z osobami z zaburzeniami autystycznymi zdobywała już w czasie studiów prowadząc terapię indywidualną czy badania do pracy magisterskiej, które dały jej możliwość indywidualnej pracy z dziećmi z autyzmem. Wiele wyniosła także z obserwacji terapii prowadzonych w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO.

CIOTKA TEŻ ANGLOTKA ;)

Pasją Ciotki jest również język angielski, który stara się bliżej poznawać nie tylko na kursach (m.in. certyfikat CAE), ale także poprzez wyjazdy do krajów anglojęzycznych oraz międzynarodowe projekty programu eTwinning. Prywatnie udziela indywidualnych korepetycji z języka angielskiego zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym (także przygotowanie do matury).

A MOŻE URODZINKI ?! :)

Ciotka ma doświadczenie w prowadzeniu urodzin dla dzieci, utrzymanych w tematyce dostosowanej do indywidualnych zainteresowań małych jubilatów (także zabawy z chustą Klanzy, zajęcia z elementami metody W.Sherborne). Zadzwoń i zaproponuj, by wpadła także na Twoje urodziny!

WCIĄŻ JEJ MAŁO!

Ciotka Logotka lubi aktywnie i pożytecznie spędzać każdą wolną chwilę, dlatego na co dzień sukcesywnie poszerza swoją wiedzę zdobytą na studiach poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Znajomość szerokiej gamy metod pracy z dziećmi pozwala jej całościowo i indywidualnie patrzeć na każde dziecko oraz na dostosowanie prowadzonych zajęć do ich możliwości i potrzeb. By zobaczyć spis przebytych przez Ciotkę kursów kliknij tutaj:

https://docs.google.com/document/d/1fQxz35c1KJzJKY77uDoYDSc6j1dc-sSljJsvz3FzyVs/edit?usp=sharing