ה ת ה ל ו כ ה

יחד כל ילדי ישראל

ביום חמישי י"ח אייר 7.5.15 בשעה 5:00 אחה"צ

כל ילדי יבנה והסביבה מוזמנים לתהלוכת הילדים לכבודו של רשב"י

נפגשים ליד ביהכנ"ס המרכזי

יוצאים בתהלוכה ססגונית לאולם במרכז העיר