INTRA-NET PROJECT

Intrapreneurship NET - PLAYBOOK

Intranet EN version

Online trainingsomgeving

De op ICT gebaseerde activiteiten zullen worden gecreëerd en aangeboden in een online platform dat gebruik maakt van de capaciteiten van de informatie- en communicatietechnologieën en de mogelijkheden van de Serious Games-technieken (dat is "Gamification").

Het belangrijkste innovatieve aspect van deze omgeving is dat het ook zal werken als een Virtual Learning Network en Personal Learning Environment, waardoor het mogelijk wordt om op drie verschillende manieren te handelen:

- als platform voor het geven van cursussen

- als een compendium van activiteiten die de trainer kan aanbieden, afhankelijk van de behoeften en eisen van de cursisten.

- als sociaal netwerk, dat een sociaal leerproces onder de groep bevordert.


Deze ICT-tool zal instrumenten en diensten omvatten die voornamelijk gebaseerd zullen zijn op het gebruik van Serious Games-componenten. We streven er niet naar om de leerlingen een spel te laten spelen, maar om hen via samenwerking, teamgroep, competitie, beloning, etc. componenten te laten leren van een zeer praktische en ervaringsgerichte manier van leidinggeven, veerkracht, buiten de kaders denken en andere vaardigheden gerelateerd aan intrapreneurship. Deze spelcomponenten (in de academische wereld gamification genoemd) zullen de motivatie en betrokkenheid van de lerende verhogen om te blijven oefenen en de stilzwijgende kennis van de organisatie te verhogen.


Op deze manier zal de trainer in staat zijn om intrapreneurship vaardigheden en competenties te onderwijzen, niet op een formele manier, niet door het leveren van inhoud of informatie, maar door de lerenden te betrekken bij de interactie tussen hen (op basis van hun behoeften en ervaring die ze dankzij de O1 hebben opgedaan). In deze context hebben we een prototype gemaakt: www.edueca.com, dat is getest, maar met beperkingen in functionaliteit.

Andere organisaties zullen in staat zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze trainingsomgeving voor hun eigen doeleinden. Het zal gratis zijn en ook organisaties zullen in staat zijn om de inhoud aan te passen aan hun eigen behoeften, waardoor een gemakkelijke overdraagbaarheid en adoptie mogelijk wordt.


Er zullen 10 leeractiviteiten worden gecreëerd, die een aanvulling vormen op het Trainers' book (IO2). We zullen het ontwerp van deze activiteiten richten op de eenvoud en potentie van het constructivisme en de connectivismepedagogie (dat wil zeggen de kennis die is verworven uit eigen ervaring en andere lerenden).

Big picture

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project reference: 2018-1-ES01-KA204-050708

Big picture
PROJECT WEBSITE

Project website with description of all activities