עבודת הגשה בתנ"ך- עשר המכות

מגישה: יערה בינדס

ציטוטים בהגדה ובטקסט המקראי- משימה 1

ציטוט ראשון: שמות פרק א', פסוק כ"ב - "כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד, הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ, וְכָל-הַבַּת, תְּחַיּוּן."

הסבר במילים שלי: פרעה ציווה להשליך כל בן זכר שנולד מבני ישראל אל היאור, ואת הבנות להחיות.


ציטוט שני: שמות פרק ב', פסוק כ"ג - "וַיְהִי בַיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם, וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם, וַיֵּאָנְחוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל מִן-הָעֲבֹדָה, וַיִּזְעָקוּ; וַתַּעַל שַׁוְעָתָם אֶל-הָאֱלֹהִים, מִן-הָעֲבֹדָה."

הסבר במילים שלי: באותם ימים (כשמשה היה במִדְיָן), מת מלך מצרים ובני ישראל צעקו לאלוהים שיציל אותם מהעבדות ומהעבודה הקשה.

טקס קריאת עשר המכות במשפחתי- משימה 2

בביתי, כולם אומרים בקול את עשר המכות לפי הסדר ובכל מכה טובלים את קצה האצבע ביין.

עשרת המכות

Big image

מכת בכורות

מכת דבר

מכת דבר כתובה בספר שמות פרק ט', פסוק א'- ז'.

במכה זו מתו כל הבהמות של המצרים; הצאן והבקר בשדות, הסוסים, החמורים והגמלים.

בני ישראל לא נפגעו מהמכה ובהמותיהם לא מתו.

הסבר המכה במילים שלי: ה' אמר למשה לומר לפרעה שישלח את בני ישראל, ואם הוא לא יסכים ה' יכה בצאן ובבקר ובכל בהמות מצרים מכת דבר, אך בבהמות של בני ישראל לא יפגע. וכך היה, למחרת, כל הצאן והבקר של המצרים מתו ובהמות בני ישראל לא נפגעו. אלוהים הקשה את לב פרעה ופרעה לא שלח את העם.

המכה פגעה מאוד במצרים: לא היה להם צאן לאכול, והם לא יכלו להתפרנס מכך.

מסקנתי היא שהמכה הקשתה על חיי המצרים מאוד והם רצו שפרעה ישלח את בני ישראל אך אלוהים הקשה את ליבו. וכך יקרה גם במכות הבאות שהן קשות יותר.

מכת ארבה

מכת דבר כתובה בספר שמות פרק י', פסוק א'- כ'.


מכה זו השמידה את כל הצמחים והיבול שהברד לא השמיד על ידי המון החגבים שכילו את כל שדות ופרדסי מצרים.

המכה פגעה בשדות המצרים ובגידולים החלאיים שלהם, ובעקבות כך לא היה להם יבול להאכיל את הבהמות וגם כדי לאכול בעצמם. בנוסף, חקלאיים לא יכלו להתפרנס מגידול יבול ולכן המכה הייתה קשה מאוד.


המכה לא פגעה ביבול של בני ישראל.

הסבר המכה במילים שלי: ה' אמר למשה ללכת לפרעה, כי הוא הכביד את ליבו למען שני האותות שנתן להם וכדי שבני ישראל יספרו במשך דורות את מה שעשה אלוהים למצרים.

ומשה ואהרון באו לפרעה ואמרו לו שישלח את בני ישראל, כי אם הוא יסרב ה' יכה מחר את המצרים בארבה, בשדותיהם, בביתיהם ובכל יבוליהם.

ה' הכביד את לב פרעה והוא סרב לשלוח את בני ישראל וביום למחרת אלוהים הכה את כל מצרים בארבה.

מסקנתי היא שלמרות שכל מכה הייתה קשה יותר אלוהים המשיך להקשות את לב פרעה ולכן הולא שלח את בני ישראל לאחר תשע מכות.