Lykurgos(ed)

Neid oli mitu

Lykurgos (Sparta)

 • Elas 8. sajandil ekr Spartas
 • Kujundas Sparta seaduste-reformi mis kestis kuni riigi lõppemiseni
 • Seadused rajanesid võrdsusel, sõjalisel kõlbelusel ja kasinusel
 • Teda pooldasid kõik elanikud ning Apollo oraaklid Delfi mäel

Sparta Lykurgose legend

Lykurgos, olles loonud uued seadused, palus kõigil sparta elanikel ning samuti kuningatel võtta vanne, et seni kuni ta oraaklite jutult koju naaseb, jäävad kehtivad tema seadused. Jõudes Delfisse ning saades oraaklitelt kinnituse, et tema seadused on perfektsed, koju Lykurgos enam ei naasnud vaid tappis end Apollose templis, kindlustades, et seadused jäävad spartas püsima.

Lykurgos (ateena)

 • Elas 390 ekr - 324 ekr
 • Pärast lahingut Makedooniaga oli Ateena rahandus-juht
 • Taastas linna kunagise hiilguse ning sõjalise võimu
 • Rajas Panathenaikoni staadioni, mis on senini Ateena uhkuse märk

Panathenaikoni staadion

Kui Lykurgos tundis, et Ateena on piisavalt sõjaliselt taastunud hakkas ta mõtlema linna kaunistamise peale. Tema käsu järgi rajati mitmeid suurehitisi ning linna iseloomustavaid objekte. Nende seas oli ka Panathenaikoni staadion, mis rajati jumalanna Ateena auks. Staadionil leidsid aset väga erinevad spordiüritused, alates jooksudest lõpetades gladiaatorite võitlustega.

Lykurgos (Sparta vol. 2)

 • Oli Sparta kuningas 219 ekr - 210 mil teadmata asjaoludel suri
 • Arvatakse, et oli korrupeerunud kuningas, sest sai oma koha selle ostes
 • Temaga taastati diarhia, tema kaasvalitseja oli Agesipolis III