הקמת הקיבוץ

מגישים: ניבה ואסתי

הקיבוץ הראשון

קבוצת כנרת:

כלחככחדכל'ךגךגל'ך'ק'קךל'ךק'ל'ךקלר'ךרל'רך'

עין המפרץ

חלבדךהלדהלדהלדךכלדךכדלכךדלכדךכלדכךדל