Woonzorgboerderij de Hagert

Jostan Doderlein de Win

Organisatie

Woonzorgboerderij de Hagert in Leur is in 2006 geopend. Sinds die tijd wonen en werken daar mensen met een beperking. Rond het erf staan 5 woningen en 4 appartementen. Daar wonen in totaal 30 mensen met dementie of met een verstandelijke beperking in kleine groepen van 4 of 6 personen. Daarnaast komen overdag nog eens 24 mensen naar de Hagert om daar te werken in de natuur, de verzorging van de dieren en de tuinen maar ze doen ook voor huishoudelijk werk in de woningen.

Belangstelling voor transities in de zorg

Vanaf de start in 2006 krijgt de Hagert veel belangstelling van zorgorganisaties, politiek en lokale overheden uit binnen- en buitenland. Aanvankelijk ging de belangstelling van de bezoekers uit naar het kleinschalig wonen en ontschotting. Later verschoof de aandacht naar de zorgvisie, de andere manier van organiseren en nog later naar de manier waarop de Hagert omgaat met een andere manier van kijken naar de zorg en de zorgfinanciering. De Hagert blijkt een aardige proeftuin voor de transities die nodig zijn in de zorg.

Menig

Ik vind het mooi om te zien dat er zulke organisaties zijn die zulke activiteiten hebben waarbij ze de client zoveel mogelijk bij betrekken.

Dat er veel belangstelling bij deze groep is vind ik leuk om te lezen omdat ik na mijn mening vind dat er te weinig van dit soort zorg groepen zijn.


Jostan Doderlein de Win