2048

ישראל

משימת קפסולת הזמן!

נתנה לנו משימה להביא חפץ בשביל להכניסו לקפסולת זמן ולשמרו עם מסר לדורות הבאים.


קבוצתנו (קבוצה 3 ) בחרה להביא דיסק-און-קי והמסר שלנו הוא שהדורות הבאים צריכים להמשיך להמציא דברים, לייצרם ולהמשיך לשמור על ראש פתוח!


ישראל המציאה המון דברים שאנחנו משתמשים בהם ביום יום כגון: דיסק-און-קי שעוזר לנו לשמור חומר, הטפטפות שעוזרות לחקלאים בהשקיית הצמחים וכיפת הברזל שמגנה על תושבי ישראל