גיל ההצבעה

איתמר

מהו גיל ההצבעה

גיל ההצבעה בארץ הוא מגיל 18 ויש כבר ארגון של ילדים כדי לאמניך את גיל ההצבעה כמו חלק מהמדינות בעולם.