Нови Сад

By.Лука

Занимљивости за посету у Новом Саду

Нови Сад је велики град где можете посетити много места као сто су Карађорђе стадиум,

Лединачко језеро, Петроварадин, Мост Слободе као и многобројне цркве и музеји.


Егзит

Егзит је фестивал у Нови Сад то можесе слусат муску и плесат поно са твоуе дроге и то уе сфако годино.

Нови Сад