עבודת חקר בנושא הישוב שלי

חדרה ושכונותיה

Big image

מהי מידת ההשפעה של מחסור המדרכות ברחוב ההדר על מידת שביעות רצון תושבי השכונה מכך?

1. אנו משערות כי משתמשי הדרך בדרכם לבית הספר צפרירים וגן חוחית לא מרגישים בטוחים בדרכם לבית הספר והגן וחזרה.

  1. 2. אנו משערות כי הנגישות לבית הספר צפרירים, בית הספר הדמוקרטי וגן חוחית נמוכה ועל כך תושבי השכונה אינם מרוצים (מידת שביעות רצון התושבים מכך נמוכה).

  2. 3. אנו משערות כי תושבי הרחובות ער אציל, האתרוג וההדר סובלים ממצוקת חניה\ רעש\ פקקים בשעות הבוקר והצהריים (בזמן פתיחת בתי הספר והגן בבוקר וסגירתם בשעות הצהריים).
עבודה בגג חוסר מדרכות

מגישות: עידן סוחר, הילה ימין וחופית בן יוסף