gewelddadige conflicten in Mexico

gemaakt door: Amy, Gioia en Isa

Drugsoorlog leidt tot een conflict

Om verschillende redenen zijn Mexicaanse drugskartels in de afgelopen jaren op de voorgrond getreden en is de handel in drugs uitgegroeid tot het belangrijkste spanningsveld van de Mexicaanse samenleving. Kartels en de overheid zijn in strijd om de leiding over het land. Met name in de laatste tien jaar heeft deze confrontatie het aanzien van een burgeroorlog aangenomen en sterven er jaarlijks meer mensen aan de gevolgen van geweld in Mexico dan dat er slachtoffers vallen in bijvoorbeeld Irak. Er zijn immens veel oorzaken, maar vallen uiteen in twee categorieën: nationale oorzaken en internationale oorzaken.

wanneer is het conflict begonnen?

Al sinds 2001 is er heel veel drugshandel, maar het wordt allemaal steeds erger. Andere landen worden erbij betrokken en pas sinds ongeveer vijf jaar zijn er meerdere conflicten. De Mexicaanse drugsoorlog is een gewapend conflict tussen de drugskartels in Mexico en de Mexicaanse regering. Hoewel er in Mexico al langere tijd sprake is van geweldsuitbarstingen gerelateerd met drugshandel wordt meestal pas van de drugsoorlog gesproken vanaf het moment dat Felipe Calderon in december 2006 6.500 militairen naar de staat Michoacan stuurde om de kartels aldaar aan te pakken. Sindsdien is de strijd uit de hand gelopen.

de landen Colombia en de VS zijn betrokken bij de grote drugsoorlog

Gevolgen van drugsoorlog

Hoewel Mexico officieel in een staat van oorlog tegen de drugs is, is het lastig om van een vredesproces te spreken. In het betwisten van het Mexicaans grondgebied staan de belangen van de overheid en van de kartels haaks op elkaar.

Hoewel Mexico officieel een staat van oorlog tegen de drugs is, is het lastig om van een vredesproces te spreken. Daarnaast spelen de conflicten tussen de kartels onderling ook een belangrijke rol in het geweldsniveau en aantal doden. De groei van de handel in drugs en het daaraan gerelateerde geweld gaat nog altijd door. Naarmate de overheid meer pogingen onderneemt om de handel in drugs aan banden te leggen en corruptie te bestrijden, neemt de strijd tussen overheid en kartels toe.

Mexicaanse burgers maken jacht op drugskartels

opdrachten:

Opdracht 1

a) wat voor soort conflict is er in Mexico aan de gang?

b) welke landen zijn bij dit conflict betrokken?

c) waarom zijn juist die landen bij dit conflict betrokken?

d) welke 2 erge gevolgen ontstaan er hierdoor in Mexico?

e) sinds welk jaar is het officieel een drugsoorlog?

Opdracht 2

a) in welk deel in Mexico zijn de meeste conflicten?

A: in het Noorden en Oosten

B: in het Zuiden en Westen

C: in het Noorden en Westen

D: in het Zuiden en Oosten

b) hoe is dit conflict ontstaan?

A: Er kwamen veel vluchtelingen in Mexico

B: door de vele drugshandel

C: mensen voelden zich niet veilig in hun eigen land en gingen ze protesteren en rellen

D: het ging heel slecht met de economie

c) tussen wie begon het conflict

d) welke goed doel probeert de burgers in Mexico die slachtoffer zijn te helpen?

Opdracht 3

a) wat zou jij doen als president van Amerika om de drugshandel tussen Mexico en de VS tegen te gaan?

b) wat zou jij doen als regering van Mexico om de drugshandel tussen Mexico en de VS tegen te gaan?

c) vind je dat de regering eerder had moeten ingrijpen? zo ja, hoe?

d) zou jij vluchten uit Mexico? waarom wel/niet?

Opdracht 4

a) op welke blz. staat de kaart van Mexico?

b) wat zijn de buurlanden van Mexico?

c) noem 2 rivieren die door Mexico lopen.

d) in wat voor soort cultuurzone zit Mexico? (GB 209b)

Opdracht 5

a) hoeveel procent van de Mexicanen gebruikt cannabis? (GB 204f)

b)hoe vrij zijn de Mexicanen (burgerrechten)? (GB 207a)

c) hoe veel corruptie is er in Mexico? (GB 207d)

d) hoeveel invloed hebben de burgers op de regering in Mexico? (GB 209d)