REFLEKSIOON

Janno Puks

Mis on refleksioon?

Refleksioon pärineb ladina keelest, kus sõna reflectere ja see tähendab akent, tagasipööramist, tagasipeegeldamist. Ehk see on õpiprotsess, kus läbi enesepeegelduse saab inimese teadlikumaks oma tegevuste tagamaadest (allikad 1,4) .

Refleksiooni kasulikkus

Refleksiooni kaudu saab õpetaja analüüsida oma tegevust mõistmaks seda, milises klassis (grupis) mingi õppemeetod paremini töötab tagamaks paremad õpitulemusi ja hindeid. Reflekteerima peaks end eriti noor algaja õpetaja, kel puudub kogemus. See aitab õpetajal endal paremini mõista oma tugevaid ja nõrku külgi ning selle alusel kavandada parem ja edukam tegevusplaan oma töö teostamiseks, sealhulgas ka õpilastel eduelamuse kogemiseks. (allikad 1,3)

Hea refleksiooni etapid

1) KIrjelda toimunut või tegevust
2) Hinda, kuidas läks
3) Põhjenda, miks just nii läks
4) Analüüsi ja järelda (loo tähendus sellele, mida õppisid ning mida saaks teisiti ja paremini teha)
5) Kavanda (uue tegevusplaani koostamine, mida teen järgnevalt)
Big image

Õppevideo refleksioonist

Raili Allas - Videoga toetatud refleksioon