סבלנות

מגישים אופק וירין

למה חשוב הסובלנות?

כדי שלא יהיה ריבים על הזמן והתורים בבתי חולים או בלונה פארק שתמיד רוצים להיות ראשונים עולים על המתקנים
"סובלנות- כי לכולם מגיע!"