חקר ביה"כ

מגישה : אורית

מתי הוקם

שנת 1885

בתחילה הסוו את ביה"כ כמחסן חקלאי
ויטראזים בבית הכנסת הגדול בראשון לציון