TNTT Weekly

Week of April 20th, 2015

Big image

Coming to you on June 7th, 2015 - The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ

Calling all members to send answers to the following 2 questions:


1) What do you see when you look at the Eucharist?
2) How can you help others believe in the real presence of Jesus in the Eucharist?


Please send answers (include name, Chapter/Region, and a picture in TNTT uniform) to htl.veym@gmail.com by May 20th, 2015 for a chance to be published on our next issue!

Executive Committee Conference Recap

Tìm Một Con Đường

One of a kind performance to kick off Hội Nghị!


--------------------- Sing along with us! ------------------------------


1. Tìm một con đường, tìm một lối đi. Và bây giờ, cùng về với nhau. Kề vai bên nhau, mến trao tình thương, kết thân, tay dìu tay, với nhau, trong tình Giêsu. Và bây giờ, mọi người đến đây, tìm một con đường, phục vụ tốt hơn. Một lòng hăng say, luôn luôn quyết tâm, bước theo, đường ơn gọi riêng, trên vai sứ mệnh, lên đường, phụng sự Hội Thánh.


ĐK: Nhờ ơn Chúa sống vui mỗi ngày. Ngày Thánh Thể cho tôi niềm vui. Ngày bác ái đi đôi cầu nguyện, cho hy vọng tràn đầy sức sống. Ngày hy sinh dấn thân vào đời, để trở nên muối men mặn nồng, mang cho đời tình yêu Chúa chan hòa mọi nơi.


2. Tìm một con đường, tìm một lối đi. Cần có nhiều, thời giờ với nhau. Cùng nhau suy tư, nói lên lời ngay, ý hay, trao ban liền tay, giúp nhau, thông cảm cho nhau. Nhìn về Phong Trào, nhiều điều nghĩ suy. Một mình đơn độc, làm việc khó xong. Hội Nghị hôm nay, chung tay góp xây, đổi thay, làm nên điều mới, cho ra đúng thời, thích hợp, một thời đại mới.


ĐK: Nhờ ơn Chúa sống vui mỗi ngày. Ngày Thánh Thể cho tôi niềm vui. Ngày bác ái đi đôi cầu nguyện, cho hy vọng tràn đầy sức sống. Ngày hy sinh dấn thân vào đời, để trở nên muối men mặn nồng, mang cho đời tình yêu Chúa chan hòa mọi nơi.


Thiếu Nhi ta phải hy sinh, dù nhiều thách đố. Có Chúa, không sợ hãi gì, vì Người ở bên ta mãi.

Big image

The Campaign continues...

Calling for your continuous contribution to the "One Brick for VEYM Campaign!" Your generous contribution will help strengthen our unity, operations, and turn our dreams into reality!


Invite your family and friends to support the VEYM! Visit www.fundraising.tntt.org for details or click Donate Now to go directly to our donation page!

Monstrance Design Project - the next step!

Check back next week's TNTT weekly for the Monstrance Design voting phase!


Thank you to those participated in the Monstrance Design Project! We look forward to electing one of yours!

Youth-Leader Trainers Training Camp & Servant Leader Training Camp - REGISTRATION CLOSED!

Important things to know:


1. Sa Mạc Sinai 23

  • Start: 2:00pm on Tuesday, June 9th, 2015 and ends at 12:00pm, Sunday, June 14th, 2015
  • Book flights to BWI (Ban Đưa Đón to be announced)


Tạ ơn Chúa vì trong thời đại này mà còn nhiều Huynh Trưởng trẻ sẵn sàng hy sinh dấn thân phục vụ PT Tntt VN HK qua ơn gọi làm người Huấn Luyện Viên. The Academy Headquarters has accepted and approved the applications of 30+ Youth-Leaders for the Youth-Leader Trainer Level I training camp. Particularly for this training camp, it is the FIRST HLV CAMP EVER to have the # of FEMALES participants HIGHER than MALES. Time is changing!!! Regardless of their gender, we are grateful for their sacrifices. We ask that all VEYM-USA members pray for them as they answer the call to be a HLV for TNTT. God bless!!!


2. Sa Mạc Tiberia 7
  • Starts at 2:00pm on Wednesday, July 22nd, 2015 and ends at 2:00pm, Sunday, July 26th, 2015
  • Book flights to SAN (Ban Đưa Đón to be announced)

Walk the Lenten Journey - Flowers Contribution

Xin quý Miền, Liên Đoàn, và Đoàn tiếp tục gởi vào những Bó Hoa Thiêng 40 Ngày Chay Thánh tại VEYM Treasure Book.


Xin liên lạc trực tiếp với Tr. Nam Phong, Ủy Viên Phụng Vụ BCHTU tại kylong101@gmail.com nếu quý vị có thắc mắc.

Congratulations!

Ladies and gentlemen of PT Tntt VN HK, these adorable faces are the faithful and newest soldiers of Christ. Introducing the newest Chapter of VEYM-USA, Đoàn Đức Mẹ La Vang, Raleigh-NC thuộc Miền Đông Nam. Congrats and best wishes!!!
Xin chúc mừng Đoàn Vinh Sơn Liêm, San Jose, Miền Tây thêm được tin vui và hồng ân!! Welcome their newest Cha Tuyên Úy, Cha Phaolô Phan Quan Cường whom just received his scarf last Saturday!! Welcome Cha to the big TNTT family!
Best of luck to Miền Tây Nam on your Sa Mạc Lửa Thiêng 43 & 44 – HLHT Cấp 2 Ngành Nghĩa và Hiệp và Trợ Tá at Prado Regional Park, CA this weekend! May your training be joyful and blessed abundantly by our Brother Jesus!
Big image

Đại Hội Về Đất Hứa VI - Save the date!

Coming to you on June 30th!!


  • Location: Lake Williamson Christian Center, Carlinville, IL 62626
  • Time: Jun 30, 2016 - Jul 3, 2016


Stay tuned for more details.

Request from the National Executive Committee

Please continue to disseminate TNTT Weekly to your members of all levels as well as encourage all members to read TNTT weekly news to be up-to-date with local, regional, and national activities.


Befriend with VEYM official Facebook now! Search PT Tntt VN HK!

Join TNTT google groups, subscribe to tnttinfo@googlegroups.com


Invite your members to subscribe to TNTT Weekly to receive weekly news! Follow "Ban Truyền Thông VEYM" by clicking on the link located on the bottom of the newsletter.

UPCOMING EVENTS

Apr 23rd

Sa Mạc Lửa Thiêng 43 & 44 – HLHT Cấp 2 ngành Nghĩa và Hiệp – Prado Regional Park, CA

Apr 24th

Sa Mạc Samaritanô 55 – Huấn Luyện Trợ Tá – Prado Regional Park, CA

May 15th

Sa Mạc Rạng Đông 36 – HLHT Cấp 1 – Miami, FL

May 16th

16th Anniversary & Bổn mạng Miền Trung Đông, St. Helena Parish, PA

Jun 4th

Sa Mạc Damas 16 & Samaritanô 56 – HLHT Cấp 1 & Trợ Tá – Goshen, MA

June 6

The Feast of Corpus Christi - Eucharistic Adoration Day

Jun 9th

Sa Mạc Sinai XXIII – HLV Sơ Cấp – Washington DC: Thư Thông Báo, Đơn Ghi DanhFlyer

Jul 16th

Sa Mạc Xuất Hành 52 & 53 – HLHT Cấp I & II Hiệp Sĩ – King City, CA – Miền Tây

July 17th

Jul 22nd

Sa Mạc Tiberia VII – HLHT Cấp III Lãnh Đạo – Escondido, CA: Announcement, Form and Flyer!

July 31st

Sa Mạc Xuất Hành 26 – HLHT Cấp 1 – Prado Regional Park, CA

Aug 13th

Sa Mạc Dấn Thân 16 & Tin Yêu 13 – HLHT Cấp 1 & Cấp 2 Ngành Ấu – Stockton, IL

Aug 27th

Sa Mạc Ánh Lửa 21 & Samaritano 57 – HLHT Cấp 1 & Trợ Tá – Triangle, VA

Sep 4th

Sa Mạc Lửa Hồng 21 & Bêlem 4 – HLHT Cấp 1 & Cấp 2 Ngành Ấu – Shelton, WA

Sep 4th

Sa Mạc Vươn Lên 33 – HLHT Cấp 2 Ngành Hiệp Sĩ – Kerens, TX

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTUTr. Phan Xuân Thịnh

UV Truyền Thông