כריית כיוון

newsleter 14

למידה משמעותית ששגורה היום במערכת החינוך היא למידה אחרת, למידה שבה הלומד פעיל ומהווה חלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה-למידה. הוא אינו צופה פאסיבי מהצד ועלינו להביא בפניו התנסויות רבות ככל שניתן על מנת שירצה ללמוד ויעדיף לחשוב בעצמו מאשר לחכות למוכן

למידה-הוראה אחרת

"האתגר כיום הוא פיתוח לומד בעל תפקוד עצמאי, הלומד בסביבה שיתופית בה טכנולוגיית המידע והתקשורת מהווה חלק בלתי נפרד מסביבת הלמידה ומשפיעה באופן ישיר, על מהות הפדגוגיה ותוצאותיה."

למידה אחרת באינטרנט

עמי סלנט מביא דוגמאות ללמידה אחרת באינטרנט: חונכות וירטואלית ותיכון וירטואלי

יומנה של סטודנטית

קראו את הסיפור של עידית שאול, סטודנטית לתואר שני המספרת על הלמידה האחרת שלה...

http://bgulearning.wordpress.com/2014/01/06/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C/