ויאולה

משפחת כלי הקשת

מידע כללי

הויאולה היא כלי נגינה ממשפחת כלי קשת. הויאולה גדולה במקצת מכינור, ובעלת צליל מעט נמוכה יותר ועמוקה. צורתה של הויאולה כצורת כינור, והיא מעט גדולה ממנו. הויאולה הוא מרכיב הכרחי ובלתי-נפרד ברביעיית כלי קשת קלסית (שני כינורות, ויולה וצ'לו), בתזמורת כלי קשת ובתזמורת סימפונית, והיא עשויה להימצא בהרכבים קאמריים או תזמורתיים אחרים.

Big image
Instrument: Viola
J.S.Bach, suite nº1 para viola sola. Irina Yonkova.

משפחת כלי הקשת

כלי הקשת הם כלי נגינה שבהם הנגינה מתבצעת בעיקר בעזרת קשת. את הצליל בכלי הקשת מפיקים בעיקר בעזרת קשת, ולעתים באמצעות פריטה באצבעות (פיציקטו). הקשת, שאותה מעבירים על המיתרים, גורמת לרטט במיתרים אשר מתבטא בצליל, המועצם בדרך כלל על ידי תיבת תהודה.

כלי הקשת העיקריים הם קונטרבס, צ'לו, ויאולה וכינור.

Big image

מבנה הכלי

Big image
Big image