evangeliari de sant meddard

art carolingi

gospels

Els Evangelis de Sant Meddard de Soissons (París, Bibliothèque Nationale, MS lat. 8850) és un manuscrit il·luminat del segle novè i és un producte de l'Escola de la Cort del Renaixement Carolingi. El còdex va ser produït abans de 827 quan se li va donar a l'església de Sant Meddard de Soissons per Lluís el Piadós i la seva dona, Judith. Va romandre en Soissons fins a l'època de la Revolució Francesa. El llibre conté el text de la Vulgata dels quatre evangelis, taules cànon d'Eusebio, i altres textos introductoris. Els 239 folis supervivents mesuren 362 per 267 mil·límetres. Els dotze pàgines de les taules del cànon estan decorades, a més hi ha sis miniatures de pàgina completa i quatre pàgines decoratius. La pàgina de miniatures complets inclouen una representació de la font de la vida basada en la il·luminació similar al Godescalc Evangelistary.
Big image