ΑΡΧΑΙΑ

Σύγκριση νέας με παλιάς εποχής

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

Παλιά τους γυμναστές τα παιδιά τους σεβόντουσαν περισσότερο, παλιά οι γυμναστές θεωρούνταν σημαντικοτερη στην κοινωνία επειδή τότε διαμόρφωνε την σωματική κατάσταση των παιδιών ενώ στην νέα εποχή οι γυμναστές είναι αδικημένοι .Επίσης παλιά πληρωνοντουσαν περισσότερο οι γυμναστές ενώ τώρα λιγότερο επειδή το μάθημα της γυμναστικής θεωρείται δευτερεύον. τα πλεονεκτήματα στην δικιά μας εποχή για τους γυμναστές είναι ότι έχουν καλύτερες σχέσεις με τα παιδιά και το διασκεδάζουν πιο πολύ ενώ παλιά ίσως και να τον φοβόντουσαν .