FILMSCORING -Segon Nivell-

Amb Joan Albert Amargós i Lluís Vergés

Després d'11 Edicions del curs d’Anàlisi i Composició de Música de Cinema (Filmscoring 1) i motivats per l’interès mostrat pels alumnes, Lluís Vergés i Joan Albert Amargós ens proposen fer un Segon Nivell que permeti a les persones interessades aprofundir més en l'anàlisi.


CONTINGUTS:
Continuació Estudi de Tècniques Bàsiques de tipus harmònic: tres veus, tècnica del polsa, harmonia paral·lela, tècnica del pedal harmònic, disposicions tipus per seccions orquestrals... de tipus rítmic: monorítmiques i polirítmiques, patrons rítmics d’acompanyament, patrons rítmics característics per seccions orquestrals...

Orquestració Anàlisi de textures orquestrals (continuació nivell II) combinacions de textures, nivells orquestrals, combinacions de nivells orquestrals, problemes habituals orquestrals, doblatges (característiques i problemes en el doblatge), problemes harmònics en les orquestracions, estudi dels finals, efectes orquestrals...

Dramatització Dramatització (concepte), anàlisi harmònico-dramàtica, dramatització i orquestració, textures i dramatització, estils cinematogràfics, “tempo” i dramatització...


METODOLOGIA
S’analitzaran, amb audició i partitura, les bandes sonores més importants de la història del cinema. Es repassaran els elements existents en la partitura com textures orquestrals, el tipus d’harmonia i la forma i sincronia utilitzades. Es senyalaran els aspectes claus per orientar el tipus d’anàlisi més adequat i com ha d’incidir en els resultats finals.

MATERIALS
Partitures i les gravacions necessàries en mp3 per la realització dels anàlisis.


ADREÇAT A: A tots els músics professionals interessats, estudiants de música de nivell mig o alt, mestres i professors de música que hagin cursat el Nivell 1 i vulguin seguir aprofundint.

Big picture

DATES:

divendres 5 d'abril de 2019 i 3 de maig de 2019

*Per disponibilitat dels mestres poden haver canvis en els dies de classe, sempre serien en dijous o divendres.


HORARI DE LES SESSIONS: de 10,00h a 14,00h (8h)


MESTRES

Joan Albert Amargós; compositor, instrumentista i director.

Lluís Vergés; trompetista, compositor i pedagog.


PREU: 140 Euros (es pagaran al fer la inscripció)


*CURS BONIFICAT PER A EMPRESES


EL MUSICAL - C/Ramon Llull, 16, 08193 Bellaterra - 93 580 42 46 - www.elmusical.cat