Gebergtevorming

In de Himalaya

Gebergtevorming

Gebergtevorming ontstaat door dat twee aardplaten langs elkaar schuiven dit noem je ook wel convergentie. Bergen ontstaan door de endogene krachten die de convergentie helpen met het schuiven langs elkaar. Hier onder zie je convergentie. Convergentie komt door dat twee aardplaten tegen elkaar op botsen een van de twee aardplaten is zwaarder dan de andere plaat en door de zwaarste plaat woord de lichtste van onder vol naar boven gedrukt en de zwaarste aardplaat brand op in de binnen kant van de aarde. de lichtste plaat daarin tegen gaat omhoog en word gevormd als een berg uit de binnenkant van de aarde is er weer en aardplaat gemaakt en het hele proces gaat over.

SH

De Aardkorst

De Aardkorst is de buitenste laag van de aarde. Het ligt op de Buitenmantel en is zon 90 KM dik. Je kan het vergelijken met een appel. Daar heb je vast wel eens van gehoord. de appelschil is de aardkorst en de rest is de binnenaarde. De aardkorst bestaat voornamelijk uit gesteenten zoals Grandioriet of Gabbro. De korst vormt het bovenste deel van de lithosfeer, alle gesteenten en sedimenten die aan het oppervlak liggen behoren tot de korst. De bovengrens van de korst wordt het aardoppervlak genoemd en de grens tussen de korst en de mantel wordt aangeduid als de Moho. Er zijn 2 typen korst. Een Continentale korst en een Oceanische korst. De Oceanische korst bestaat voornamelijk uit mafische stollingsgesteente, aan het oppervlak basalt, dieper in de korst dioriet en uiteindelijk gabbro. Meestal ligt er over deze stollingsgesteenten een laag diep marien sediment. De Continentale Korst bestaat uit iets anders. Dit type korst bestaat uit felsische en intermediaire stollingsgesteenten en metamorfe en sedimentaire gesteenten. Sedimentair gesteente of afzettingsgesteente is gesteente dat ontstaat door lithificatie (gesteentevorming) van afgezet sediment of organisch materiaal.

De Himalaya

De Himalaya is het hoogste gebergte in de wereld. Ook is het een jong gebergte met een top van ongeveer 8800 meter en dit is een gebergte dat blijft groeien. het is ook een van de meest gevaarlijke gebergte en hierdoor trekt het heel veel bergbeklimmers aan. De Himalaya vormt de scheiding tussen de hoogvlakten van het Tibetaanse plateau in het noorden en de riviervlaktes van het Indisch Subcontinent in het zuiden. De Himalaya is een geologisch jong gebergte. Het is ontstaan tijdens de Alpiene orogenese in het Tertiair ,

veroorzaakt door de botsing tussen India en De greens van Europa en Azië. Bij de botsing van India en Azië gebeurde we meerdere dingen. De aardplaten Schoven over elkaar heen. Sommige van die platen bestaan uit diepe of ondiepe delen van de vroegere noordelijke rand van India, die van de bovenzijde van het onder Azië bewegende continent werden afgeschraapt.

De Himalaya is gemaakt door de Euraziatische plaat die tegen de Indisch-Australische plaat botst. De Himalaya bevat verschillende grote gletsjers, hoewel ze niet de omvang van sommige gletsjers in de Karakoram en Pamir bereiken. De belangrijkste oorzaken zijn dat de Himalaya zuidelijker ligt, maar ook dat de valleien overwegend in noord-zuidrichting lopen, terwijl de grote bekkens van de Karakoram in oost-westelijke richting lopen, waardoor de gletsjers beter beschut zijn tegen zonnewarmte.

Horsten en Slenken

Een horst is een geologisch gedeelte dat na een aardbeving, een afschuiving of een opheffing van de druk onder de gedeelten van land omhoog is gekomen. terwijl de slenk bij hetzelfde proces naar beneden gezakt is. Een geologische slenk is een tektonische vallei ontstaan door twee ruwweg evenwijdige afschuivingsbreuken met een tegenovergestelde hellingsrichting. Als er omgekeerd tussen twee tegenoverliggende afschuivingen een 'hoog' ontstaat, spreekt men van een horst. In een slenk komen vaak vulkanen en meren voor.

Oud en Jong gebergte

Een geologisch oud gebergte is ouder dan 400.000.000 jaar. Een voorbeeld van een oud gebergte is bijvoorbeeld het Castiliaans Scheidingsgebergte. Het Castiliaans Scheidingsgebergte is een bergketen. Op de Iberische Schiereilanden splitst de Spaanse Hoogvlakte in tweeën. Het Castiliaans Scheidingsgebergte loopt ruwweg van oost naar west over zo'n 600 km, vanaf het Iberisch Randgebergte, langs de zuidelijke grens van de Spaanse autonome regio Castelie, tot in Portugal. Ten zuiden van de bergketen bevindt zich het stroomgebied van de rivier de Taag en ten noorden die van de rivier de Duero.


Een voorbeeld van een Jong gebergte zijn bevoorbeeld de Alpen. De Alpen zijn een bergketen in Europa, die zich uitstrekt van de Franse Middelandse Zeekust in het zuidwesten tot de Pannonische vlakte in het oosten. De Pannonische vlakte is een grote vlakte in centraal/zuidoost Europa die ontstond toen de Pannonische Zee opdroogde. De oppervlakte van het gebergte is meer dan 200.000 km². In totaal wonen er ongeveer 13 miljoen mensen.