שמרנות - ערך הנאמנות

נמרוד טהור ועמית פילוס

" בשביל להכיר את המושג שמרנות צריך קודם כל להכיר את הבסיס של הנאמנות "

הסבר

כל אדם שמרני הוא אדם שהיה נאמן למה שהמשפחה שלו עשתה בעבר או מסורת, והוא לא שינה דבר במסורת. אם אתה שומר על מסורת מסוימת אתה צריך להיות נאמן אליה, כלומר לקיים את המסורת ולהיות נאמן אליה בכך שאתה לא תשנה אותה או שתשכח ממנה ולא תעשה דבר ממנה.

לדוגמה המשפחה שלי היא שומרת מסורת. אם אדם מהמשפחה לא מפסיק לשמור מסורת כך הוא לא נאמן למשפחתו ולמסורת עצמה וכך הוא גם מפר אותה.

דוגמה נוספת היא חוק טל:

אנשים דתיים חושבים שהם לא צריכים להתגייס לצבא אלא הם צריכים כל היום ללמוד תורה. ויש מקרים שבן של משפחה דתייה מתגייס לצבא והמשפחה עושה עליו סוג של חרם בגלל שהוא לא היה נאמן למסורת והוא הפר אותה.