העוני באתיופיה

מצבם הבריאותי של תושבי אתיופיה

כיצד מצבם הכלכלי של אתיופיה משפיע על מצבם הבריאותי ?