УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

- Адреса

Мајаковског 2 , 18000 Ниш

Контакт:
018 233 830
018 532 240

- Профили

* угоститељски техничар

* кулинарски техничар

* кувар

* конобар

* туристички техничар

* трговински техничар


- Угоститељски техничар
- четворогодишње школовање

- 30 ученика
- могућност наставка школовања на свим факултетима и вишим школама осим медицинских и технолошких

- Кулинарски техничар
- четворогодишње школовање
- 30 ученика
- могућност наставка школовања на свим факултетима и вишим школама осим медицинских и технолошких

- Кувар
- трогодишње школовање
- 30 ученика

- могућност наставка школовања на свим вишим школама осим медицинских и технолошких


- Конобар
- трогодишње школовање
- 30 ученика
- могућност наставка школовања на свим вишим школама осим медицинских и технолошких


- Туристички техничар
- четворогодишње школовање
- 24 ученика
- могућност наставка школовања на свим факултетима и вишим школама осим медицинских и технолошких


- Трговински техничар
- трогодишње школовање
- 30 ученика
- могућност наставка школовања на свим вишим школама осим медицинских и технолошкихПРАКСА