חיי השחורים

חיי השחורים לעומת חיי הלבנים

ההבדלים שבין חייהם של השחורים לחייהם של הלבנים

איכות החיים של האנשים השחורים לעומת חייהם של האנשים הלבנים היו מאוד נמוכים מפני שהאדונים של האנשים השחורים לא היו נותנים להם חומרים לבנות בתים והאנשים השחורים כל היום עבדו בשביל האדונים שלהם.

Big image

בתיהם של האנשים השחורים

בתיהם היו מאוד מלוכלכים וקטנים שהיו בנויים בעיקר מקש ועצים חלשים מאוד ולא מסודרים, לעומת הבתים של האנשים הלבנים שהיו מאוד מרווחים ונקיים שהיו בנויים מעץ חזק, טוב ומסודר.

בתי הספר של האנשים השחורים

  • הכיתה הייתה מין צריף קטן הבנוי מעץ חלש.
  • בכיתה היו כ-28 עד 40 תלמידים.
  • בספר אחד היו משתתפים כמה תלמידים.
  • לכל קבוצה של תלמידים היו 2 עד 3 מורות.

הכנסיות של האנשים השחורים

הכנסיות היו בנויות רק על ידי האנשים השחורים והן היו שייכות רק להם, אנשים לבנים לא היו יכולים להיכנס לכנסיות שלהם.

בשביל האנשים השחורים זה היה מקום שבו אין אנשים לבנים שייתנו להם פקודות.

Big image