השפעת האדם על הסביבה - גיאואגרפיה

עידו קורן ובן חביב

תיאור הנושא

המערכות האקולוגיות על פני כדור הארץ מספקות שירותים החיוניים לקיומם של בני האדם ולרווחתם. תפקוד תקין של המערכות האקולוגיות שומר על כדור הארץ במצב המאפשר חיים.

בעשורים האחרונים פעילות האדם גורמת לפגיעה גוברת והולכת במערכות הטבעיות ובמרקם החיים העדין על פני כדור הארץ.

גידול האוכלוסייה המואץ והעלייה ברמת החיים יוצרים לחץ מוגבר על משאבי טבע כמו מקורות מזון, אנרגיה, מים, קרקע ואוויר.

צריכה מוגברת של המשאבים עלולה לסכן את קיומם: הטבע יכול לחדש את משאביו בקצב כלשהו, אך בני האדם צורכים חלק ניכר מן המשאבים בקצב מהיר יותר מן הקצב שבו הטבע מסוגל לחדש אותם.

בעיה אחרת הנובעת מן הצריכה המוגברת היא הצטברות הפסולת והמפגעים הסביבתיים הנגרמים בעטייה.

פעולות הפיתוח של האדם בתעשייה מזהמות את המים, האוויר והקרקע. הזיהום פוגע ביצורים החיים על פני כדור הארץ ומסכן את קיומם.

זיהום האוויר גורם להיווצרות של גשם חומצי ויש הסוברים שגם להתחממות כדור הארץ.

ההשפעות

השפעות סביבתיות העיקריות כוללות:

  • זיהום לסוגיו: זיהום מים, זיהום אוויר, זיהום קרקע
  • דלדול משאבים - כשניתן להבדיל בין משאבים מתכלים ומשאבים מתחדשים, או בין משאבי חומרים לבין משאבי אנרגיה.
  • שינויי אקלים והשפעות נוספות על מערכות זרמים גאופיזיות כמו דלדול שכבת האוזון.
  • הרס סביבתי הכולל הכחדת מינים, ופגיעה במערכות אקולוגיות ושיבוש מחזורים אקולוגים כמו מחזור הזרחן,מחזור החנקן ועוד.


כל הבעיות הסביבתיות גורמות לבעיות קיימות - אם על ידי הפחתת העמידות של המערכות האקולוגיות, אם על ידי ערעור הבטחון התזונתי על ידי פגיעה בחקלאות ואם על ידי איום אחר על מערכות התומכות בבני האדם. בנסיון להתמודד עם בעיות אלה התעוררו הזרמים אידאולוגיים ופוליטיים של סביבתנות וקיימות.

הגורמים

זיהום הסביבה פוגע בסופו של דבר בבני האדם. במקרה של זיהום גלובלי, ההשפעות הן על העולם כולו. לדוגמה, הפשרת הקטבים תיצור בעיה כלל עולמית. אבל גם זיהום מקומי הוא הרסני לאדם: הוא גורם מגוון בעיות, החל בקשיים טכניים (כגון זיהום אור שמונע שימוש בטלסקופים באזורים עירוניים) ועד למחלות קשות: חומרים מזהמים באוויר, באדמה ובמים גורמים למחלות רבות ושונות, ובהן סרטן, זאבת, מחלות חיסוניות, אלרגיה ואסתמה.

changing the environment
wwf filme
MAN