Waterpokken

Vlekjes, blaasjes en korstjes

Wat zijn waterpokken?

Waterpokken wordt veroorzaakt door een virus in het lichaam. Waterpokken is een goedaardige ziekte, hoewel het bij kinderen met een verminderde weerstand levensbedreigend kan zijn. De ziekte komt over het algemeen voor bij kinderen tussen de twee en zeven jaar. Het duurt ongeveer twee à drie weken voordat de eerste vlekjes verschijnen op het lichaam van het kind.

Wat zijn de verschijnselen?

Het kind kan van te voren wat hangerig zijn, en lichte koorts en jeuk hebben. Waterpokken begint met het krijgen van rode vlekjes over het hele lichaam. Ongeveer de tweede dag gaat dit over in blaasjes. De blaasjes drogen zich na ongeveer een week in. De blaasjes worden dan korstjes en de korstjes vallen er vanzelf af. Waterpokken laat meestal weinig tot geen littekens achter.

Is het besmettelijk?

Waterpokken is zeer besmettelijk. De besmetting vindt plaats via besmette luchtdruppeltjes, door bijvoorbeeld hoesten, niezen of praten. Of door direct contact met de blaasjes. Vanaf een dag voor het uitbreken van de blaasjes, totdat de huidblaasjes zijn ingedroogd, is het kind besmettelijk. Dit duurt meestal negen à tien dagen.

De verzorging

Het is belangrijk dat je de nagels van het kind schoon en kort houd. Probeer krabben te voorkomen, dit verergert namelijk de jeuk en kan dan littekens veroorzaken. Jeuk bij kinderen ouder dan twee jaar kan eventueel met een mentholgel behandeld worden.

Bij pijnlijke blaasjes in de mond kan een waterijsje of koude drank de pijn tijdelijk verzachten. Als het kind zich goed voelt, mag het kind gewoon naar school of naar het kinderdagverblijf. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat de school of het kinderdagverblijf daar andere afspraken over heeft. Het is belangrijk dat je de besmetting meldt op de school of op het kinderdagverblijf, zodat andere ouders gewaarschuwd worden over een mogelijke besmetting.

Hoe gaat het verder bij waterpokken?

Meestal is het kind binnen tien dagen genezen. Daarna is het tegen de ziekte beschermd. Een tweede keer waterpokken krijgen is zeer zeldzaam.


Complicaties bij de waterpokken

Het kan gebeuren dat de blaasjes ontstoken raken, dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het kind met zand of modder in aanraking komt en daarna weer aan de blaasjes gaat krabben. Wanneer het kind de waterpokken heeft en er hoge koorts en keelpijn bij krijgt, kan dit wijzen op een complicatie. Waneer het kind hoge koorts heeft en keelpijn, is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts.