Önnerödsskolan

Varför vill du börja här?? Vi har svaren!!

Sammanhållning

Det finns många saker som är bra med vår skolan och en av dom är sammanhållningen. Det finns alltid någon man kan gå till om man har problem eller bara vill prata. Tillexempel: Mentorn, lärarna, kompisar, änglarna och kuratorn, någon av dom finns alltid där. Man känner sig aldrig ensam.

Lärarna

Våra lärare lär inte bara ut ämnet bra, dom hjälper även till om man har problem eller om man bara behöver någon att prata med. Mentorstiden är bara ett exempel där du får en tid att prata, planera och se över veckan. Detta sker i grupper med ungefär 10 elever från sitt eget arbetslag. Mentorstiden leds av din egna mentor som ska stötta dig i genom skolan, ge dig råd och det är även den personen som man har utvecklingssamtal med. Likabehandlings teamet är ett annat exempel på lärare som försöker få vara elever att behandla varandra lika och rättvist, så att ingen blir illa behandlad.

Sammanhållningen

Eleverna

Eleverna på denna skolan är också mycket engagerade i hur alla ska vara lika behandlade. Vi har tillexempel änglarna, en grupp med elever. Som man kan gå och prata med om man har problem eller bara behöver stöd eller råd.

Änglarna har även olika tema brytande eller halv tema brytande dagar där man fokuserar på olika saker, som tillexempel samarbete.